XX Konferencja IPMA Polska Ludzie sukcesu. 20 lat budowania kompetencji w Project Management

konferencja
16-17 listopada 2017 r., Warszawa, Hotel Airport Okęcie
IPMA
IPMA
Podczas XX Konferencji wystąpią wybitne osobowości, liderzy, specjaliści zarządzania projektami oraz ludzie sukcesu, którzy podzielą się swoją wiedzą oraz szerokim, wieloletnim doświadczeniem.

Konferencja IPMA

  • Niepowtarzalna okazja do wysłuchania doświadczonych, znanych przedsiębiorców, ludzi sukcesu, którzy kształtują najnowsze trendy i dzielą się swoim doświadczeniem
  • Możliwość porozmawiania z prelegentami podczas specjalnie wydzielonego czasu w programie: „Speakers’ corner”.
  • Możliwość poznania zespołów nagrodzonych projektów w Konkursie Polish Project Excellence Award podczas „Marketplace”
  • Zbudowanie trwałych relacji, ukierunkowanych na realizację wspólnych celów biznesowych.
  • Najnowsze trendy, narzędzia i techniki w dziedzinie zarządzania projektami oraz udział w warsztatach praktycznych
  • 80 Jednostek Aktywności Projektowej, niezbędnych w procesie recertyfikacji IPMA
  • Udział w uroczystej, wieczornej Gali, podczas której ogłaszani są laureaci nagród w konkursie na najlepiej zarządzany projekt Polish Project Excellence Award 2017


Uczestnicy

Konferencja gromadzi co roku ponad 300 pasjonatów zarządzania projektami, będących przedstawicielami różnych sektorów. Jest to doskonała okazja do spotkania wyjątkowych ludzi, których łączy potrzeba rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń w obszarze zarządzania projektami. Głównym celem Jubileuszowej Konferencji jest zainspirowanie uczestników i pokazanie historii ludzi, którzy rozwijając kompetencje własne oraz swojego zespołu osiągnęli szeroko rozumiany sukces.

Grupą docelową konferencji są osoby z kadry zarządzającej wyższego szczebla, kierownicy projektów, przedstawiciele firm zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy oraz partnerzy.

Organizator

International Project Management Association Polska należy do federacji stowarzyszeń IPMA®, międzynarodowej organizacji non-profit wspierającej rozwój dziedziny zarządzania projektami, zrzeszającej profesjonalistów w kilkudziesięciu stowarzyszeniach członkowskich na całym świecie. Certyfikaty potwierdzające kompetencje kierownika projektu zgodne z wytycznymi IPMA® posiada obecnie łącznie ponad 300 000 osób.