V Forum Praktyków BPM Zarządzanie procesowe – kultura, struktura, technologie

konferencja
23-24 października 2017 r., Warszawa, Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10
prawa autorskie BOKART przekazane dla Process Renewal Group Polska
prawa autorskie BOKART przekazane dla Process Renewal Group Polska
Forum to platforma wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami zarządzania procesowego. Rozmawiamy o nowych trendach, otwarcie dyskutujemy a przede wszystkim uczymy się z doświadczeń tych, którzy dzielą się nimi podczas Forum.

O Forum

Podczas piątego spotkania praktyków zarządzania procesowego poświęcimy nieco więcej uwagi ludzkim, społecznym i kulturowym aspektom zarządzania procesowego. O sukcesie (lub porażce) wprowadzenia podejścia procesowego decyduje wiele czynników, jednym z nich są kwestie kulturowe, których nieuwzględnienie może zadecydować o fiasku. A praktyka pokazuje, że metodyki oferujące narzędzia, techniki i podejścia wspierają często jakiś określony typ kultury organizacyjnej. Jeśli typ kultury panujący w firmie jest diametralnie różny od tego, który wspiera dana metoda jej wdrożenie napotyka na szereg trudności. Dlatego też w tym roku poprosiliśmy prelegentów aby włączyli wątek ludzki i kulturowy do swoich wystąpień i opowiedzieli jak radzą sobie z rozbieżnościami i jak dopasowują podejście do specyfiki kulturowej swojej organizacji. Wątek ten pojawi się więc wszystkich studiach przypadku ujętych w 3 blokach tematycznych oraz warsztatach prowadzonych przez praktyków.

Studia Przypadku

  • Kultura organizacyjna i procesy – W tym bloku będzie mowa o kulturze folwarku w polskich firmach, o wdrożeniu zarządzania procesowego jako potrzeby zarówno serca jak i rozumu i o turkusowym zarządzaniu czyli o tym, jak organizacje o różnej kulturze organizacyjnej radzą sobie z wprowadzaniem podejścia procesowego.
  • Strategia, procesy, ludzie - W tym bloku Bank Gospodarstwa Krajowego i Krajowa Administracja Skarbowa opowiedzą o wykorzystaniu zmian w otoczeniu politycznym, prawnym i rynkowym do budowania organizacji zarządzanej procesowo. PRG Polska opowie o budowaniu modelu procesowego Grupy Kapitałowej.
  • Klienci, Procesy i Technologia – Fist Byte opowie o wdrożeniu Robotic Process Automation w firmie ubezpieczeniowej a Biuro Informacji Kredytowej o poszukiwaniu złotego środka pomiędzy ludźmi i procesami podczas kreowania i wdrażania nowych produktów i o tym, jak wdrażać technologię, aby niwelować różnorodne bariery pomiędzy informatykami a ludźmi „z biznesu” nie gubiąc jednocześnie klienta.


Warsztaty - metody i techniki w praktyce

  • Mapowanie doświadczeń klienta (Customer Journey) – Anna Boguska-Torbicz, Roche
  • A3 sposobem na rozwiązywanie problemów – Anna Gugała, Mercer
  • Zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym – Ewa Szpakowska, Hanna Gołaś, Stowarzyszenie Polrisk
  • Architektura procesów – Adriana Dębska-Gil, PRG Polska
  • Partycypacyjne zarządzanie procesowe – Marek Śliboda, Marco


Warunki wczesnej rezerwacji dostępne do 31.08. 2017

Do 31 sierpnia koszt udziału jednej osoby to 1400 zł + VAT