Strategie zarządzania klientem w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu I seminarium z cyklu SPARTA

seminarium
środa, 22 marca 2017 r., Warszawa
http://transformacjait.pl/strategie-zarzadzania-klientem-w-swiecie-automatyzacji-i-robotyzacji-biznesu-czyli-i-seminarium-z
http://transformacjait.pl/strategie-zarzadzania-klientem-w-swiecie-automatyzacji-i-robotyzacji-biznesu-czyli-i-seminarium-z
Ta edycji SPARTY poświęcona będzie zarządzaniu klientem w czasach automatyzacji i robotyzacji biznesu. W trakcie tego spotkania będziemy chcieli odnieść się do takich haseł jak: Customer Experience, Omnichannel, 360-stopni Customer View,... Wydaje się bowiem, że prawdziwe innowacje dzieją się, lub lada moment będą się działy się na styku firm i ich klientów.

Goście specjalni

Gośćmi specjalnymi seminarium będą (w kolejności alfabetycznej):
 • Pani Monika Ambrożko, Dyrektor Strategii i Relacji z Klientami Członek Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami, Orange Polska,
 • Pan Michał Gdak, Digital Banking Manager, AliorBank,
 • Pani Małgorzata Marcinkowska, Global CRM Director, Oriflame,
 • Pan Michał Makurat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, Energa Obrót SA, Polska,
 • Pani Agnieszka Płatek-Ciuk,Customer Experience & Insight Manager, Aviva,
 • Pani Joanna Tworzydło-Dziadkiewicz, Starszy Architekt IT, ING Bank Śląski,
 • Pan Ernest Wagner, Starszy Architekt IT, ING Bank Śląski.


Zakładamy mocno interaktywną formułę spotkania.

Tematy

Podczas tej edycji seminarium będziemy starali się znaleźć odpowiedź m.in. na takie pytania jak:
 • W jaki sposób omnichannel i zarządzanie klientami jest uwzględniane w strategii IT - będzie o tym mówił pan Michał Makurat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, Energa Obrót SA, Polska.
 • Jak wygląda obecnie w organizacjach podejście do projektowania Customer Experience - będzie o tym mówiła pani Agnieszka Płatek-Ciuk,Customer Experience & Insight Manager, Aviva.
 • Jak powinno projektować się produkty cyfrowe oraz realizować projekty digitalowe - będzie o tym mówił pan Michał Gdak, Digital Banking Manager, AliorBank.
 • Jakie są wyzwania i potrzeby marketera w erze connected customer - będzie o tym mówiła pani Małgorzata Marcinkowska, Global CRM Director, Oriflame.
 • Jak w obsłudze klienta wykorzystać elementy automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz metody sztucznej inteligencji - będą o tym mówili pani Joanna Tworzydło-Dziadkiewicz, Starszy Architekt IT, ING Bank Śląski, oraz pan Ernest Wagner, Starszy Architekt IT, ING Bank Śląski.
 • Jak podejść do zarządzania danymi o kliencie (Data Governance w obszarze danych klienta) - będzie o tym mówił pan Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania IT, SGH.


Uczestnicy

Do udziału w SPARCIE będziemy zachęcać osoby odpowiedzialne za nadzorowanie lub bezpośrednie kierowanie działami IT w polskich organizacjach, a także głównych architektów, głównych analityków biznesowych, koordynatorów/kierowników projektów i programów dotyczących zarządzania klientami. Mile witani będą również przedstawiciele części biznesowych organizacji z obszaru zarządzania klientem (np. pracownicy działu strategii, marketingu, osoby odpowiedzialne za zmiany biznesowe, itp.) – jako naturalni odbiorcy (a często współkreatorzy) rozwiązań IT w tym obszarze.

Warunki udziału

Udział w seminarium jest kwalifikowany i nieodpłatny (poza przedstawicielami administracji publicznej i firm doradczych/IT/outsourcingowych).

Organizatorzy zapewniają kawę powitalną oraz lunch i słodki poczęstunek (to także doskonały moment na networking :)).

Rejestracja

Szczegóły i formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

Zainteresowane osoby PILNĄ rejestrację prosimy o– do 17 marca włącznie.

Miejsce

Spotkanie odbędzie się w kampusie SGH (róg Madalińskiego i Al. Niepodległości). Zaczynamy je o godzinie 13.00 (od 12.30 czynna będzie rejestracja), planowany czas zakończenia to około 17.00. W trakcie spotkania przewidziana jest kawa powitalna oraz lunch. Każdy z uczestników otrzyma również materiały w formie drukowanej.