New Trends in Project Management konferencja oddziału gdańskiego PMI

konferencja
24-25 kwietnia 2017 r., Gdynia
http://pmi.org.pl/projekty/new-trends-in-project-management/
http://pmi.org.pl/projekty/new-trends-in-project-management/
We współczesnym świecie, firmy coraz częściej stają przed problemami związanymi z tworzeniem dużych przedsięwzięć, które zarządzane są przy ograniczonych zasobach, krótkich terminach oraz niepewnych warunkach. Aby zminimalizować zagrożenia w zespołach, kierownicy projektów stale poszukują nowych trendów w zarządzaniu projektami.

O konferencji

Konferencja jest największym projektem oddziału gdańskiego Project Management Institute (PMI). To międzynarodowe wydarzenie organizowane jest już po raz szósty. Głównym jego założeniem jest możliwość wymiany wiedzy i dobrych praktyk w obszarze zarządzania projektami. Co roku konferencja przyciąga ok 150 polskich i zagranicznych uczestników, pasjonatów tematyki project management.

W ciągu dwóch dni warsztatowo-prelekcyjnych, omawiane będą najciekawsze zagadnienia związane z tematyką zarządzania projektami w branżach obejmujących IT, przemysł motoryzacyjny, przemysł energetyczny i wiele innych. Oprócz wiedzy merytorycznej, atutem może być pozyskanie praktycznej wiedzy i ciekawych kontaktów poprzez udział w warsztatach i formach networkingowych:
  • NTPM Short Presentations,
  • Speed Mentoring,
  • Word Cafe.


Tematyka

Tematyka konferencji dotyczyć będzie trzech obszarów PMI Talent Triangle, tj.
  • Technical Project Management,
  • Leadership
  • Strategic & Business Management.