Konkurs PMO Award PMO Award

konkurs
poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r., Warszawa
WHITECOM PROJECT EXPERIENCE
WHITECOM PROJECT EXPERIENCE
Konkurs PMO Award ma na celu odkrywanie i promowanie Biur Projektów, które skutecznie wspierają zarządzanie projektami i wprowadzają dobre praktyki wewnątrz struktur organizacji.

IDEA

Misją konkursu jest promowanie PMO jako jednostki wspierającej zarządzanie projektami w organizacjach oraz dobrych praktyk stosowanych w ramach struktur PMO. Podstawowym zaś celem jest weryfikacja poziomu dojrzałości oraz rozwoju PMO względem lat poprzednich, w szczególności wdrażania nowych pomysłów, metod lub procesów, które doprowadziły do wymiernej poprawy w zarządzaniu projektami, przynosząc tym samym korzyści biznesowe dla swoich organizacji.

KATEGORIE

PMO Award jest nagrodą przyznawaną w dwóch kategoriach:

Najbardziej dojrzałe PMO - dla PMO, które ma istotny (pozytywny, mierzalny) wpływ na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie projektami, a którego struktura i działanie osiągnęły najwyższy poziom dojrzałości spośród zgłoszonych PMO.

Najszybciej rozwijające się PMO - dla PMO, które ma istotny (pozytywny, mierzalny) wpływ na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie projektami, a którego struktura i działanie uległy największym, korzystnym zmianom, wprowadzającym widoczne usprawnienia w stosunku do lat poprzednich spośród zgłoszonych PMO.

Zasady konkursu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na oficjalnej stronie PMO Award.

WYNIKI

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Konferencji Portfolio Experience 2019 - Hotel InterContinental Warszawa (dnia 08.04.2019 r.).

ORGANIZATOR

WHITECOM Project Experience