IT w Służbie Zdrowia Gigacon

konferencja
środa, 25 września 2019 r., Warszawa
Każdy uczestnik będzie miał możliwość porozmawiania bezpośrednio z Wystawcami na ich stoiskach, a także wysłuchania prelekcji przygotowanych przez doświadczonych Ekspertów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia. Podczas konferencji wiodące firmy IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć Elektroniczną Dokumentację Medyczną

Tematyka konferencji:- dostęp do dokumentacji medycznej;- ochrona informacji i medycznych danych osobowych;- E-rejestracja;- rola dokumentacji medycznej w pracy zakładu opieki zdrowotnej;- mobilny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej;- przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych;- prawne aspekty gromadzenia i archiwizacji danych medycznych- systemy obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia- hurtownie danych; bazy danych; otwarte standardy danych medycznych- aplikacje wspomagające zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej- podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej

Link do śledź wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/367490600476716/

JEDYNYM warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie bezpłatnej rejestracji na stronie: https://gigacon.org/event/sluzba_waw_19/.