Cloud Computing bezpłatna konferencja we Wrocławiu

konferencja
czwartek, 14 marca 2019 r., Wrocław
GigaCon
GigaCon
..serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI edycji konferencji Cloud Computing GigaCon.

Proponowana tematyka wykładów:

  • Cloud Computing – trendy, nadzieje, prognozy, wyzwania
  • Pierwsze kroki przy wdrożeniach usług chmury obliczeniowej
  • Integracja systemów w chmurze
  • Usługi w modelu chmury prywatnej, publicznej, mieszanej
  • Zarządzanie aplikacjami i infrastruktura w chmurze
  • Usługi w modelu Saas, IaaS, PaaS
  • Bezpieczeństwo danych w chmurze
  • Cloud computing z prawnego punktu widzenia – prawo autorskie, umowy licencyjne, ochrona danych, odpowiedzialność dostawcy usługi cloud computing
  • Cloud jako droga do zmniejszenia kosztów i usprawnienia procesów w firmie
  • Firma i dokumenty w chmurze


Wybrane tematy prelekcji:

Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady bezpieczeństwa dla usług świadczonych w chmurze– Andrzej Niemiec (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

Strona wydarzenia oraz formularz bezpłatnej rejestracji dostępne są pod adresem