Wydarzenie

New Trends in Project Management

poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.
http://pmi.org.pl/projekty/new-trends-in-project-management/

Organizowane już po raz szósty międzynarodowe wydarzenie, którego głównym założeniem jest możliwość wymiany wiedzy i dobrych praktyk w obszarze zarządzania projektami. Atutem wydarzenia są warsztaty i spotkania networkingowe.