Pierwsze ostrzeżenie na piśmie Przekierowano ze strony: written warning ang. written warning

Pierwsze ostrzeżenie na piśmie – jeden z elementów dyscyplinowania pracowników, który wiąże się z wytycznymi procedurami dyscyplinującymi, które składają się z kilku kroków. Tę procedurę poprzedzają rozmowy ustne.

Spis treści

Charakterystyka szczegółowaWszelkie środki dyscyplinujące powinny być podejmowane niezwłocznie na podstawie odpowiednich dowodów. Zainteresowany pracownik zawsze musi dostać odpowiednią informację i wyjaśnienia. Każde ostrzeżenie na piśmie należy rejestrować, chociaż można przeprowadzić "wymazanie z akt" w przypadku poprawy. Pierwsze ostrzeżenie na piśmie jest zazwyczaj uwagą o możliwości zwolnienia w przypadku braku poprawy pracownika. Pracownik może otrzymać te ostrzeżenie pisemne w przypadku gdy popełnił wcześniej podobne wykroczenie i nie nastąpiła poprawa lub jeśli popełnił jedno poważne wykroczenie.

Gdy do poprawy nie dochodzi Pracodawca może wystosować stateczne ostrzeżenie pisemne. Pracownik otrzymuje ostateczne ostrzeżenie pisemne w przypadku gdy nadal nie wykaże poprawy w zachowaniu czy jakości pracy po otrzymaniu uprzednich ostrzeżeń, lub jeśli nastąpi złamanie zasad regulaminu pracy poważne na tyle aby udzielić pracownikowi jednego stanowczego ostrzeżenia, ale nie na tyle poważne aby doprowadzić do zwolnienia.

PrzesłankiOstrzeżenia dyscyplinarne mogą być wydane przez przełożonego/kierownika. W poważniejszych przypadkach zwykle zaangażowany jest również dział personalny. Na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego, przy udzielaniu ci kary dyscyplinarnej pracownika ma prawo do obecności przedstawiciela związkowego lub kolegi z pracy.

Wydane ostrzeżenie powinno dołączone być do akt pracowniczych, a pracownik również otrzymuje jego kopię. W zależności od powagi wykroczenia i wewnętrznych rozporządzeń kary dyscyplinarne ulegają zatarciu po określonym okresie, ale tylko pod warunkiem, że pracownik w tym czasie wykaże się zadowalającym standardem zachowania czy jakości pracy. W przypadku ostatecznego ostrzeżenia pisemnego może to być nawet 52 tygodnie.

Informacje komercyjnelinki do stron dostawców np. szkoleń, narzędzi, usług itp., które będą umieszczane odpłatnie

Zobacz też

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.