Obciążenie (ITIL) Przekierowano ze strony: workload ang. workload

Obciążenie - zasoby niezbędne do dostarczenia określonego komponentu usługi informatycznej.

Obciążenia mogą być klasyfikowane przez użytkowników, grupy użytkowników lub przez funkcje usługi IT.

Obciążenie wykorzystywane jest do wsparcia analizy i zarządzania potencjałem wykonawczym, wydajnością i wykorzystaniem elementów konfiguracji (CI) oraz usług informatycznych.[1]

Pojęcie używane czasem jako synonim pojęcia przepustowość.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.