Obejście (ITIL) Przekierowano ze strony: workaround ang. workaround

Obejście - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) zmniejszenie lub wyeliminowanie wpływu incydentu lub problemu, dla których pełne rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne - na przykład, przez restart niedziałającego elementu konfiguracji (ang. CI).[1]

Dokumentacja obejśćBibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.