Pracoholik Przekierowano ze strony: workaholic ang. workaholic

Pracoholik - osoba uzależniona od pracy. Termin ten może sugerować, że pracoholik lubi pracę lub czuje się do niej zmuszony. Warto zwrócić uwagę, że pracoholizm nie oznacza tego samego, co intensywna, ciężka praca. Mimo tego, że pracoholicy często poświęcają swoje zdrowie i życie prywatne na rzecz pracy, nie są zwykle efektywnymi pracownikami. Niestety nie istnieje medyczna definicja tego sformułowania, która byłaby ogólnie akceptowana, ale istnieją pewne zaburzenia i formy stresu, które mogą być powiązane z pracą (np. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne).

Spis treści

Ogólna charakterystykaPracoholicy czują stałą potrzebę bycia zajętym. Do tego stopnia, że często wykonują zadania, które wcale nie są konieczne np. do ukończenia projektu. W efekcie często okazują się nieefektywnymi pracownikami, ponieważ nie skupiają się na swojej produktywności, ale na byciu zajętym. W dodatku pracoholicy mają trudności z pracą zespołową. Zwykle nie potrafią dzielić się zadaniami ze swoimi współpracownikami. Skutkiem tego pracoholicy biorą na siebie zbyt dużo obowiązków i nie są tak zorganizowani jak inni pracownicy. Często cierpią również na niedobór snu, co może negatywnie odbić się na ich pracy.

Pracoholizm jako uzależnieniePracoholizm jest takim samym uzależnieniem jak alkoholizm, czy uzależnienie od narkotyków. Według ekspertów, za pracoholizmem kryje się niepokój, niskie poczucie własnej wartości i problemy z nawiązywaniem bliskich kontaktów z innymi ludźmi. W związku z tym pracoholik:
  • może mieć problemy ze zdrowiem;
  • zaprzecza, że ma problem;
  • zaniedbuje bliskich.


LeczeniePracoholizm można leczyć za pomocą terapii. Dzięki niej pracoholik będzie potrafił zredukować ilość godzin spędzanych w pracy, zwiększając jednocześnie efektywność swoich działań. Badania pokazują, że wyleczony pracoholik potrafi w ciągu 50 godzin ukończyć pracę, której nie potrafił skończyć w ciągu 80 godzin.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.