Zlecenie robocze (ITIL) Przekierowano ze strony: work order ang. work order

Zlecenie robocze - formalny wniosek o wykonanie określonych czynności. Zlecenia robocze często wykorzystywane są w procesie zarządzania zmianami oraz zarządzania wydaniami i wdrożeniami w przekazywaniu wniosków do funkcji zarządzania wsparciem technicznym i zarządzania aplikacjami.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.