Handel firmowym hasłem

Firma SailPoint w ramach badania Pulse Surve Market zapytała tysiąc ankietowanych będących pracownikami dużych firm na terenie Australii, Francji, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i USA o to, czy byliby w stanie sprzedać osobie trzeciej hasła...