Zastosowanie kaizen w pracy

Amerykanie i Europejczycy coraz chętniej rezygnują ze swojego tradycyjnego, opartego na dużych projektach reorganizacyjnych, modelu aktywności pracowniczej. Inspiracja kulturą japońską przenosi na rynek pracy termin kaizen. Co ono oznacza? W...

KAIZEN, czyli ciągłe doskonalenie

KAIZEN to fundament japońskiej koncepcji zarządzania. Metoda ta wymaga od menedżerów postrzegania biznesu z wieloletniej perspektywy. Dowodem skuteczności KAIZEN są spektakularne sukcesy bardzo wielu korporacji o japońskim rodowodzie – np. Toyota...

W dniach 09-11 października 2013 w Hotelu Gołębiewski**** w Wiśle, podczas Kongresu Menedżerów Jakości spotkają się pełnomocnicy, audytorzy, eksperci oraz menedżerowie, dla których pojęcia zarządzania i jakości stanowią integralną całość. Kongres...

Certyfikacja BREEAM

BREEAM to wielokryterialny system oceny jakości budynków, który obecnie jest standardem w branży nieruchomości. Stosowany przez deweloperów, inwestorów i najemców, pozwala na certyfikację obiektów biurowych, handlowych oraz przemysłowych. System...

Spotkania wirtualne są nieuchronną częścią pracy. Będzie ich coraz więcej, w miarę globalizacji. Tak samo jak do każdego spotkania w realu, do wirtualnego spotkania należy się dobrze przygotować, mieć agendę, uczestników i zaangażowanie.

W dzisiejszych czasach coraz więcej organizacji ma możliwość umiejscowić zespoły, pracujące nad danym projektem, w różnych placówkach na całym świecie. Jest to możliwe dzięki zaawansowanych technologiach, takich jak tzw. chmura obliczeniowa.

Czy wycofywanie produktów działa? Nowe badanie w Journal of Marketing, opublikowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, sugeruje, że programy wycofywania produktów są korzystne dla społeczeństwa, ponieważ często motywują działanie w...

Pomocą przy projekcie może być zdefiniowanie potrzeb udziałowców is tworzenie dokumentu, który pozwoli na lepsze zrozumienie wymogów projektu. Wymogi stają się podstawą struktury podziału pracy, dlatego muszą być na tyle szczegółowe, aby można było..