Zwolnienie na poszukiwanie pracy

W chwili wypowiedzenia umowy o pracę dla pracownika najważniejsze jest znalezienie nowej pracy. Według prawa pracy, pracownik, który otrzymał wypowiedzenie, ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy.

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę przysługuje mu zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar dni wolnych wynosi:

• 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

• 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Warunkiem uzyskania prawa do dni wolnych na poszukiwanie pracy jest co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia, co oznacza, że dni wolne otrzymają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy na czas nieokreślony, umowy na czas określony zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy i zawierającej w swej treści klauzulę o dopuszczalności wypowiedzenia lub umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące.

Dni wolnych na poszukiwanie pracy pracownik nie może wykorzystywać w innym celu. Są to dni, w czasie których pracownik będzie odbywał rozmowy kwalifikacyjne u potencjalnych pracodawców. Dni wolne nie przysługują pracownikowi, który w chwili otrzymania wypowiedzenia ma już nową pracę, a także temu pracownikowi, który w ogóle nie zamierza szukać nowego zatrudnienia, bo rozpoczyna własną działalność lub przechodzi na emeryturę.

Źródło

Dni wolne na poszukiwanie pracy