Zmiany w deklaracjach PIT

 Zmiany w deklaracjach PIT
Zniesienie ulgi na Internet oraz uzależnienie przyznania ulgi na dziecko od wysokości dochodów i liczby dzieci – to jedne z najważniejszych zmian jakie czekają podatników.

Można już składać deklaracje PIT za 2013 r. W porównaniu z ubiegłym rokiem zmieniły się zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Zanim przystąpimy do corocznego rozliczania się z urzędem skarbowym, warto się z nimi zapoznać:

Ulga na dziecko . Do tej pory ulga na dziecko obowiązywała każdego, niezależnie od dochodu i liczby potomków. Od tego roku z odliczenia nie mogą skorzystać rodziny z jednym dzieckiem, które uzyskały dochody większe niż 112 tys. rocznie. Sytuacja nie zmieni się dla osób posiadających dwójkę dzieci. Natomiast najbardziej skorzystają na zmianach rodziny wielodzietne, ponieważ limit ulgi zależeć będzie od liczby dzieci - od 1112,04 złotych do 2224,08 złotych rocznie na dziecko.

Ulga na Internet. Ulgę na Internet będzie można rozliczyć tylko dwa razy. Jeżeli zatem ktoś skorzystał z tej ulgi w zeszłym roku, w obecnym będzie mógł ją rozliczyć po raz ostatni.

Zmiany dla artystów i twórców . Wprowadzony został próg dla stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu - wynosi on połowę górnej granicy pierwszego przedziału podatkowego, czyli 42.764 złotych. Tylko do tej kwoty będzie można rozliczać koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%.

PIT za 2014 r. rozliczy urzędnik

Minister finansów zapowiedział również duże zmiany w organizacji wypełniania i składania formularzy PIT. Rozliczeniem podatku PIT za 2014 r. mają zająć się urzędy. Obowiązkiem podatnika będzie jedynie sprawdzić poprawność wypełnionych danych i zaakceptować rozliczenie. Zdania na temat tego, czy będzie to dobre rozwiązanie, już teraz są podzielone. Wątpliwości może budzić chociażby kwestia ulg czy organizacji pożytku publicznego, które otrzymywały 1 % podatku.

Źródło

media.netpr.pl