Zmiana zasad sprzedaży internetowej

Unijna dyrektywa od przyszłego roku wprowadza zmiany w przepisach dotyczących handlu w Internecie. Zmianie ulegnie też polskie prawo w tym zakresie, nowa ustawa będzie opracowana do 13 grudnia bieżącego roku. Dyrektywa ma na celu harmonizację praw i obowiązków e-sprzedawców na płaszczyźnie całej Unii Europejskiej. Od 13 czerwca 2014 roku każdy sklep internetowy w Unii Europejskiej będzie działał na podstawie jednolitych przepisów prawa.

Zmiany dotyczą między innymi czasu, jaki kupujący ma na zwrot towaru. Będzie on wydłużony z 7 do 14 dni. Przybędzie też obowiązków informacyjnych wobec kupujących, których niespełnienie przez przedsiębiorców będzie karane. Sklep będzie miał obowiązek poinformować klienta o tym, że w przypadku chęci odstąpienia od umowy będzie musiał pokryć koszty zwrotu towaru, jeżeli tego nie zrobi, to pokryje je sklep.

Dodatkowym prawem dla sprzedawców, jakie wnosi nowa dyrektywa, jest umożliwienie weryfikacji zwracanego towaru i wstrzymanie się z płatnością w celu oceny, czy zwracany towar nie został uszkodzony (czy nie stracił swojej wartości). Nowe przepisy wprowadzają też definicję „treści cyfrowych” oraz regulują kwestie związane z dostarczaniem i odstępowaniem od umów sprzedaży tych treści. Dzięki temu, klient w pewnych sytuacjach będzie miał prawo do zwrotu zakupionych plików elektronicznych, czego obecnie nie może zrobić.

Źródło

Zmienią się zasady sprzedaży w Internecie