Zbliża się zima - o czym należy pamiętać?

 Zbliża się zima - o czym należy pamiętać?
Za kilka dni za oknami może pojawić się śnieg. Już teraz temperatura spada poniżej zera. O czym musi pamiętać pracodawca w okresie zimowym?

Bezpieczeństwo

Podstawowym problemem związanym z bezpieczeństwem podczas zimy jest śnieg zalegający na dachach budynków oraz oblodzone chodniki i parkingi. Przedsiębiorca, będący właścicielem lub zarządcą nieruchomości ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo budynków oraz pracowników.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, poprzez odśnieżanie dachów i usuwanie sopli nakłada na właściciela lub zarządcę nieruchomości Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane. Za nieprzestrzeganie zapisanych w niej przepisów grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a w skrajnych przypadkach nawet rok więzienia.

Prace związane z odśnieżaniem dachów czy usuwaniem sopli są pracami na wysokości. Należy pamiętać, że oddelegowani do tych zadań pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do prac na wysokości. Istotne jest także, aby pracownik odpowiedzialny za odśnieżanie przeszedł instruktaż oraz został wyposażony w odpowiednie środki chroniące przed upadkiem, takie jak lina i szelki, kask czy obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem. Obowiązkowe jest także odgrodzenie i oznaczenie strefy w której spadać może usuwany z dachu śnieg.

Art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje także właścicieli do utrzymania czystości i porządku na chodnikach wzdłuż nieruchomości. W okresie zimowym utrzymanie porządku rozumiane jest jako odśnieżenie chodników przylegających do posesji. Karą za nieprzestrzeganie tego przepisu jest grzywna w wysokości 1500 zł.

Przy okazji odśnieżania terenu przed posesją warto pamiętać także o chodnikach i parkingach na terenie przedsiębiorstwa.

Zadbaj o pracownika

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. W okresie zimowym szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę w pomieszczeniach. Minimalna temperatura w pomieszczeniach gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna lub praca biurowa wynosi 18 stopni C. W przypadku hal produkcyjnych czy magazynowych temperatura nie może być niższa niż 14 stopni.

Pracodawca ma także obowiązki wobec pracowników wykonujących pracę na wolnej przestrzeni. W przypadku gdy temperatura powietrza spada poniżej 10 stopni pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież ochronną, posiłki regeneracyjne i ciepłe napoje. Pracownicy muszą mieć także dostęp do pomieszczenia w którym mogliby się ogrzać i zmienić odzież. Temperatura w nich nie powinna być niższa niż 16 stopni.

Źródło

Bezpieczeństwo pracy zimą - obowiązki pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy