Zawieranie umowy na odległość

Przedsiębiorca, który chce sprzedawać swoje produkty poprzez serwisy aukcyjne lub sklepy internetowe, musi spełniać określone warunki. Jakie obowiązki ma wobec konsumenta, zawierając z nim umowę sprzedaży na odległość?

UMOWA NA ODLEGŁOŚĆ

Konsument powinien otrzymać ważne informacje, które pomoga mu podjąć decyzję o zakupie towaru lub usługi najpóźniej w chwili złożenia propozycji umowy. Przedsiębiorca sprzedający towar lub usługę w Internecie powinien podać klientowi dane swojej firmy: jej adres oraz numer rejestracyjny działalności gospodarczej. Dzięki temu konsument może zweryfikować, czy dana firma istnieje.

Konieczną informacją jest wskazanie klientowi wysokości ceny z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych kosztów takich, jak podatek i cło. Sprzedający musi poinformować kupującego o zasadach zapłaty oraz kosztach i terminie dostawy produktu/usługi.

Oferujący swój produkt/usługę w Internecie powinien dołączyć informację na temat okresu, w jakim dana oferta jest wiążąca. Dla klienta istotne też są informacje o ewentualnej reklamacji oraz o prawie do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia (bądź od momentu otrzymania towaru).

KIEDY NIE MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ?

Klient musi zostać poinformowany o przypadkach, w których nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu dziesięciu dni bez podania przyczyny. Przypadki takie określa art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektorych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z tą ustawą klient nie może odstąpić od umowy w przypadku:

  1. Świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu dziesięciu dni od zawarcia umowy.
  2. Umów dotyczących nagrań audio i video oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
  3. Umów dotyczących świadczeń, których cena zależy wyłącznie od cen na rynku finansowym.
  4. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  5. Świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zużyciu.
  6. Prenumeraty czasopisma.
  7. Usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.


Źródło

www.mojafirma.infor.pl