Zawartość paragonu fiskalnego

W 2013 roku zaszło wiele zmian dotyczących informacji umieszczonych na paragonie fiskalnym. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych musieli się z nimi zapoznać.

Informacje na temat wprowadzonych zmian można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. Według nowelizacji paragon fiskalny powinien zawierać:

• imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży/adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

• numer NIP podatnika;

• kolejny numer wydruku;

• datę i godzinę sprzedaży;

• oznaczenie „paragon fiskalny”;

• nazwę towaru lub usługi pozwalającą na identyfikację;

• cenę jednostkową towaru lub usługi;

• ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usłlugi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

• wartość rabatów lub narzutów, w przypadku ich wystąpienia;

• wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

• wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

• łączną kwotę podatku;

• łączną kwotę sprzedaży brutto;

• oznaczenia waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż;

• numer kasy i oznaczenia kasjera (przy więcej niż jednym stanowisku kasowym);

• numer NIP nabywcy (na żądanie nabywcy);

• logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Należy pamiętać, że wszystkie dane muszą znaleźć się na paragonie zgodnie z podaną kolejnością, z wyjątkiem daty i godziny dokonania transakcji. Logo i numer unikatow kasy powinny znaleźć się na środku ostatniej linii paragonu. Paragon musi być zawsze czytelny.

Źródło

http://mojafirma.infor.pl