Zaufanie w prowadzeniu firmy

 Zaufanie w prowadzeniu firmy
„Niemal każda transakcja handlowa zawiera element zaufania. Jego brak oznacza zacofanie gospodarcze” to słowa laureata Nagrody Nobla Kennetha Arrow’a, wypowiedziane ponad trzydzieści lat temu. W tych słowach jest wiele prawdy, zaufanie ma swoją realną, ekonomiczną wartość, dzięki której zdecydowanie łatwiej prowadzi się interesy, nawiązuje kontakty, co przekłada się na wzrost efektywności pracy. Warto więc dążyć do takiego umacniania relacji, aby zaufanie stało się naturalnym ich elementem.

Tylko co dziesiąty dorosły Polak ufa innym ludziom. Takie wnioski płyną z badania „Diagnoza społeczna”, przeprowadzonego przez profesora Janusza Czapińskiego. Jest to bardzo słaby wynik, wskazujący na to, z jak wielką rezerwą podchodzimy do kontaktów z innymi ludźmi. Niestety, przekłada się to również na niski poziom kapitału społecznego, który jest przecież wyznacznikiem dobrobytu i zdolności społeczeństwa do konkurowania. Co więcej, zaufanie wpływa również na szybkość i jakość funkcjonowania przedsiębiorstw, a także na ponoszone w związku z prowadzoną działalnością koszty. Jeżeli więc poziom zaufania organizacji, jak również do organizacji, jest niski, cierpi na tym cała firma. W jaki sposób można zaradzić takiemu stanowi rzeczy?

Zdaniem Denisa S. Redina zaufanie posiada cztery aspekty:

-wymiar osobistej zdolności do zaufania,

-wymiar kontraktowy, czyli zdolność zaufania czyimś kompetencjom,

-wymiar komunikacyjny, czyli zaufanie budowane poprzez otwarty proces komunikacji,

-wymiar kompetencyjny, czyli zaufanie do swoich i cudzych kompetencji.

Jak widać, trzy ostatnie wymiary nie są kwestią naszej osobowości, są to zdolności nabyte, których można się nauczyć i nad którymi należy pracować przygotowując się do roli menedżera. Liczą się bowiem nie tylko twarde umiejętności, zdobyte dyplomy i ukończone studia. Niezwykle istotna dla menedżera jest również kwestia zdolności do budowania trwałych relacji z ludźmi, zarówno z klientami, jak i z podległymi pracownikami. Nastawienie na długofalową relację opartą na zaufaniu do kontrahentów pozwoli zyskać cenne kontakty do ludzi, którzy mogą okazać się bezcenni w trudnych dla firmy chwilach. Zaufanie swoim pracownikom i ich kompetencjom pozwoli oddelegować większą ilość zadań, jak również da współpracownikom poczucie wartości, jednocześnie motywując do pracy. Nieufnym menedżerom nie pozostaje więc nic innego, jak tylko zacząć pracować nad sobą i każdego dnia rozwijać w sobie zdolność do zaufania sobie i innym.

Źródło

findict.pl