Zastosowanie kaizen w pracy

 Zastosowanie kaizen w pracy
Amerykanie i Europejczycy coraz chętniej rezygnują ze swojego tradycyjnego, opartego na dużych projektach reorganizacyjnych, modelu aktywności pracowniczej. Inspiracja kulturą japońską przenosi na rynek pracy termin kaizen. Co ono oznacza? W dosłownym tłumaczeniu – dobra zmiana. W praktyce – orientacja na ciągłe, drobne udoskonalenia.

Podstawową cechą odróżniającą model japoński od tradycyjnego jest czas pomiędzy powstaniem koncepcji a realizacją projektu. Zgodnie z kaizen najbardziej wartościowe są małe pomysły na ulepszenia, które można od razu wdrożyć w życie. Nie poświęca się czasu na analizę i grupowe projekty, jak w modelu tradycyjnym, ani nie angażuje działów BHP, jakości czy finansów. Najważniejsze, by ograniczyć czas ludzkiej pracy i koszty, które skupione są na definiowaniu złożonego problemu. Im prostszy pomysł, tym łatwiej wprowadzić go w życie i cieszyć się efektami.

Mimo iż termin pochodzi z japońskiego, sama koncepcja powstała w USA w ramach programu Training Within Industry. Metoda ta zachęca do porzucenia radykalnych zmian w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. Efektem zastosowania tej metody w pracy jest zwiększona liczba wyprodukowanych w dobrej jakości dóbr w krótszym czasie. Metoda odnosi się zarówno do produkcji maszynowej, jak i manualnej i może obejmować sektor produkcyjny oraz usługowy. Bardzo chętnie wykorzystywana jest w celu zarządzania zasobami ludzkimi.

Program złożony jest z kilku kroków. Pierwszy obejmuje stworzenie listy wszystkich zabiegów tak, jak są obecnie wykonywane. Trzeba sprawdzić, czy opisy zawierają informacje dotyczące przemieszczenia materiałów i rodzaju pracy. Kolejno, do każdego z zabiegów trzeba zadać kilka kluczowych pytań o cel, powód, miejsce i czas trwania. Tak, by najlepiej zdiagnozować proces zmian. To pomoże w wykonaniu kroku trzeciego – opracowaniu nowej metody. Może odbyć się to drogą eliminacji elementów zbędnych i łączenia najpotrzebniejszych. Krok czwarty to wdrożenie nowej metody. Zaczyna się od „sprzedania” jej przełożonym i uzyskania zgód odnośnie bezpieczeństwa i kosztów.

Kaizen to trend szczególnie ważny dla HR-owców. Powinni rozpatrywać jego zastosowanie z dwóch perspektyw: jako narzędzie doskonalenia procesów (wykorzystywane w procesach rekrutacji, planowaniu polityki kadrowej, prowadzeniu teczek zatrudnionych) i jako proces rozwoju pracowników (lepsze motywowanie, spojrzenie na codzienną pracę z innej perspektywy). W wielu firmach funkcjonuje tzw. system kaizen, który nagradza pracowników za wdrożone pomysły. Ma to swoje wady i zalety. Na pewno jest sposobem na zgłaszanie usprawnień w pracy, co przyczynia się korzystnie dla wszystkich. Niestety, przy braku kultury organizacyjnej, często bywa „maszynką” do dodatkowego wynagrodzenia.

Źródło

hrpolska.pl