Zarządzanie zespołem metodą Walta Disney’a

 Zarządzanie zespołem metodą Walta Disney’a
Słysząc „Walt Disney” automatycznie przed oczami pojawiają nam się obrazki z bajek, które oglądaliśmy w dzieciństwie i do których wiele osób chętnie wraca po latach. Warto jednak pamiętać, że sam Walt Disney był postacią nietuzinkową, swoją niepodważalną pozycję w świecie filmu zdobył dzięki ogromnej pomysłowości, uporowi i zdolności wdrażania pomysłów w życie. To właśnie dzięki niemu narodziła się strategia zarządzania potencjałem zespołu, zwana strategią Disney’a.

Cechą charakterystyczną tej metody jest wyodrębnienie trzech, podstawowych ról w zespole: Wizjonera, Planisty i Krytyka. Uważa się, iż Walt Disney sam potrafił wcielać się w te trzy role, dzięki czemu jego pomysły zawsze dochodziły do skutku i to ze znakomitym skutkiem. Przenosząc tę metodę na zespół projektowy należy zastanowić się, który z jego członków ma odpowiednie predyspozycje, aby daną rolę objąć. Aby ułatwić to zadanie, należy zwrócić uwagę na to, czym każda z ról się charakteryzuje:

Wizjoner – to osoba, której zadaniem jest kreowanie pomysłów. Musi to być osoba twórcza, kreatywna, dla której istnieje wiele rozwiązań dla jednej sprawy. Wizjoner powinien potrafić patrzeć w przyszłość, mieć bogatą wyobraźnię, charakteryzować się pozytywnym podejściem do życia i aktywnym działaniem. Jest to inicjator postępowania, od którego pomysłów zaczynają się prace nad projektem.

Planista – to osoba, która „przejmuje pałeczkę” po Wizjonerze. Planista ubiera pomysły w szczegóły, dzieli je na poszczególne etapy, porządkuje pod względem terminów, wyznacza poszczególne zadania innym członkom zespołu. Musi być to osoba z usposobieniem analitycznym, z zamiłowaniem do szczegółów, skrupulatna i odpowiedzialna.

Krytyk – przejmuję rolę po Planiście. Jego zadaniem jest krytyczne spojrzenie na cały projekt, wskazanie wszystkich za i przeciw, a przede wszystkim słabych punktów projektu, przez które cały plan może upaść. Krytyk to osoba umiejąca wyszukiwać niedoskonałości, myśląca raczej w kategorii „szklanki do połowy pustej”. Uwagi tej osoby mogą zabezpieczyć projekt przed porażką.

Nie jest to jednak koniec cyklu. Po Krytyku ponownie należy uaktywnić Wizjonera, który znajdzie sposoby rozwiązania problemów i Planistę, który te pomysły rozłoży na poszczególne etapy. Gdy już wyczerpią się wszystkie uwagi Krytyka, pora na jeszcze jedną rolę w zespole, czyli Działacza , który, projekt ze wszystkimi uwagami, wcieli w życie.

Tak powinien wyglądać cykl projektowy w zespole złożonym z osób o różnych predyspozycjach. Podczas stosowania tej metody ważna jest również obecność Moderatora , którego zadaniem jest pilnowanie pozostałych członków zespołu, dbanie o to, aby nie wchodzili sobie w kompetencje, właściwie wymieniali się informacjami.

Strategia Walta Disney’a to proste i przyjemne narzędzie, które nie wymaga od zespołu projektowego zbyt wielkiego wysiłku. Wystarczy tylko odpowiednio przyporządkować role w grupie, dzięki czemu w życie wejdą dalekosiężne plany kreatywnych Wizjonerów, uzupełnione przez szczegółowe wytyczne skrupulatnych Planistów, ugruntowane trafnymi uwagami wymagających Krytyków.

Źródło

4grow.pl