Zarządzanie wiedzą kluczem do sukcesu firmy

 Zarządzanie wiedzą kluczem do sukcesu firmy
Korzyści, jakie przynosi sprawne zarządzanie wiedzą, mogą okazać się dla przedsiębiorstwa kluczem do sukcesu. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu wiedzy firma ma szanse na rozwój, wdrażanie innowacyjnych pomysłów, lepsze wykonywanie obowiązków przez pracowników i wykorzystanie ich potencjału. Nie potrzeba skomplikowanych działań, aby naprowadzić organizację na tory sprawnej i innowacyjnej przedsiębiorczości. Wystarczy tylko odpowiednio zarządzać tym, co firma już posiada, czyli wiedzą.

Czym jest organizacja oparta na wiedzy? To przede wszystkim miejsce, gdzie efektywnie wykorzystuje się informacje. Ponadto, taka organizacja właściwie zarządza własnymi zasobami wiedzy, mówiąc prościej zdaje sobie sprawę z potencjału pracowników i odpowiednio go wykorzystuje. To w końcu miejsce, w którym stawia się na ciągły rozwój i szkolenie umiejętności. Zwieńczeniem wszystkich wymienionych wyznaczników organizacji opartej na wiedzy jest chęć i wola pracowników do wzajemnego dzielenia się swoim doświadczeniem i posiadanymi informacjami. I tu właśnie zaczyna się rola menedżera firmy, który poprzez swoje działania musi ułatwiać i usprawniać proces wymiany wiedzy.

Rola menedżera w procesie zarządzania wiedzą opiera się na kilku zasadniczych aspektach. Na pierwszym miejscu umieścić należy zdefiniowanie standardów przechowywania i archiwizowania wiedzy. Niezwykle istotny jest sprawiedliwy oraz prosty dostęp pracowników do zasobów wiedzy. Rolą menedżera jest zrobić wszystko, aby w maksymalny sposób ułatwić pracownikowi wykonanie zadania. Kolejny, istotny aspekt działalności menedżera w omawianym zakresie, to wspomniana już wymiana wiedzy. Dzielenie się nią, korzystanie z wzajemnych doświadczeń musi iść w parze z chęcią do współpracy, a nie stosowaniem „spychologii”. Zadaniem menedżera jest kreowanie odpowiedniej atmosfery dialogu, otwartości i współpracy. Trzeci, niezwykle istotny aspekt zarządzania wiedzą przez menedżera to umożliwianie i jednoczesne zachęcanie pracowników do rozwoju. Mowa tu oczywiście o wszelkiego rodzaju szkoleniach, kursach i konferencjach. Inwestowanie w pracownika to przecież nic innego, jak jednoczesna inwestycja w firmę.

Zastosowanie się do wyżej wymienionych rad może okazać się kluczem firmy do osiągnięcia sukcesu na rynku. Wiedza to zasób, który znajdzie się w każdej organizacji. Ważne jest odpowiednie jej wykorzystanie, a jest to zadanie, które stoi przed każdym menedżerem.

Źródło

dlamanagerow