Zarządzanie międzygeneracyjne

 Zarządzanie międzygeneracyjne
Zarządzanie pracownikami w różnym wieku nie należy do najłatwiejszych zadań. By przebiegało ono prawidłowo, warto najpierw przygotować strategię zarządzania międzygeneracyjnego. W Polsce coraz więcej firm korzystających z tej metody może dostrzegać korzyści biznesowe.

Przygotowanie strategii zarządzania międzygeneracyjnego można podzielić na kilka faz. Pierwszą jest dokonanie analizy działalności i otoczenia firmy. Taka analiza powinna obejmować misję i cele strategiczne, a także pozycję firmy na rynku, jej postrzeganie przez klientów i pracowników, standardy obsługi i wskaźniki ekonomiczne. Niezbędne jest uwzględnienie czynników zewnętrznych, takich jak sytuacja demograficzna, kwestie związane z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy, poziom zarobków, wymagania prawne. To pozwala na ocenę potencjału firmy i jej przyszłymi potrzebami.

Na tej podstawie można szczegółowo określić cele zarządzania międzygeneracyjnego – zdefiniować, w jaki sposób działania realizowane w ramach zarządzania międzygeneracyjnego wpłyną na realizację celów biznesowych. Istotne jest powiązanie różnorodności pokoleniowej z wynikami i jakością funkcjonowania firmy. Mając już cel, trzeba przystąpić do stworzenia szczegółowych programów, uwzględniając koszty i narzędzia.

Wdrożenie programów można zacząć od warsztatów na temat różnic i podobieństw generacyjnych, co pozwoli lepiej zrozumieć opracowywany problem. Celem skonstruowanej tematyki warsztatu powinno być dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania odpowiednich relacji w miejscu pracy. Najlepiej sprawdzi się, gdy wezmą w nich udział zarówno wszyscy pracownicy, jak i kadra menadżerska oraz specjaliści HR. Wdrażanie programów powinno być stale monitorowane, a każdy program powinien być poddany ewaluacji.

Wiele organizacji już się przekonało, że standardy zarządzania różnorodnością przyczyniają się do zwiększenia zysków – pozwalają maksymalnie zwiększyć szanse związane z kreowaniem dobrej atmosfery w pracy, zatrudnianiem najlepszych pracowników czy tworzeniem nowych pomysłów. Analiza dobrych programów pokazuje, że sporo uwagi powinno być poświęcone kobietom, osobom niepełnosprawnym, pracownikom po 50. roku życia.