Zarządzanie interesariuszami w projekcie

pixabay.com
pixabay.com
Dbanie o właściwe relacje ze wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w projekt jest niezwykle istotną kwestią, od której może zależeć powodzenie całego przedsięwzięcia. Ważne jest odpowiednie wyczucie oraz podejście do poszczególnych osób, firm, kontrahentów. Jak właściwie zadbać o każdego z nich? Poniżej kilka przydatnych rad.

Budowanie poprawnych, zdrowych i korzystnych dla wszystkich stron relacji biznesowych leży u podstaw każdego przedsięwzięcia. Biznesmeni, przedsiębiorcy, właściciele firm muszą na co dzień dbać oto, aby ich relacje ze współpracownikami były na odpowiednim poziomie, dzięki czemu mają większą szansę na powodzenie na rynku. Planując nowy projekt należy przede wszystkim rozpocząć od analizy i identyfikacji wszystkich osób, które będą w niego zaangażowane. Należy również pamiętać, iż część interesariuszy może brać udział w projekcie od samego początku jego trwania, inni mogą dołączyć do współpracy dopiero w przyszłości. Ważne jest jednak, aby i jednych, i drugich uwzględnić w planowaniu prac, co zapobiegnie późniejszemu zaskoczeniu, a także usprawni przebieg całego procesu.

Bardzo przydatnym narzędziem, pozwalającym na pełną i właściwą identyfikację kontrahentów jest Macierz Interesariuszy. To narzędzie pozwala wyszczególnić cztery, podstawowe grupy interesariuszy, takie jak:
  • bardzo zainteresowani powstającym projektem, mający duży wpływ na jego powodzenie,
  • bardzo zainteresowani powstającym projektem, z niewielkim wpływem na jego powodzenie,
  • mało zainteresowani powstającym projektem, jednak z istotnym wpływem na jego powodzenie,
  • mało zainteresowani powstającym projektem, z niewielkim wpływem na jego powodzenie.


Podział interesariuszy na te cztery grupy ułatwia późniejsze kontakty z nimi, poprzez dostosowanie stylu dialogu do odpowiedniego stopnia zaangażowania i wpływu na projekt.

Kolejnym, istotnym krokiem we właściwym zarządzaniu interesariuszami jest określenie ich wymagań, zarówno tych finansowych, jak i merytorycznych. Analizując wymagania finansowe kontrahentów warto zawsze wziąć pod uwagę nieprzewidziane wydatki, które mogą negatywnie wpłynąć na powodzenie projektu. Ujęcie ich we wcześniejszej analizie pozwoli przeprowadzić wszystkie prace bez elementu zaskoczenia.

Ważnym elementem zarządzania interesariuszami jest również angażowanie ich w różne prace już podczas trwania projektu. Warto zadbać o to, aby interesariusze byli obecni np. podczas tworzenia analiz ryzyka czy podziału prac. Dzięki temu będą czuć się bardziej zaangażowani w realizowany projekt, bardziej będzie im zależeć na jego sukcesie. Nie wolno również zapominać o regularnym informowaniu interesariuszy o przebiegu prac.

Tych kilka prostych zasad zarządzania interesariuszami z pewnością ułatwi i usprawni ogólną współpracę podczas realizacji projektu, co leży przecież w interesie wszystkich uczestniczących w przedsięwzięciu stron.

Źródło

pmlife.pl