Zarządzanie ciągłością działania w obszarze FM

 Zarządzanie ciągłością działania w obszarze FM
Continuity Management w Facility Management to sfera, która wymaga uważnego spojrzenia na zagadnienie zarządzania ryzykiem. Współcześnie, ciągłość działania jest kluczowym elementem konkurencji biznesowej, dlatego jej utrzymanie należy do priorytetowych zadań każdego menedżera.

Najważniejsze w obszarze zarządzania ciągłością działania jest pojęcie Business Continuity Planning (BCP), czyli tworzenie, kontrola i aktualizacja planów utrzymywania i wznawiania działań w zasadniczych dla organizacji sferach i procesach, jak również w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Następny ważny termin to Planowanie Awaryjne, czyli przygotowanie planów rekonstrukcji krytycznych obszarów działalności, przede wszystkim po zaistnieniu sytuacji kryzysowej. Do podstawowych czynników, zagrażających ciągłości działania należą: trzęsienie ziemi, powódź, burza, epidemia, skażenie chemiczne, itp. Od strony praktycznej planowanie ciągłości działania czy awaryjne opiera się na tworzeniu kompleksowych procedur mających zastosowanie podczas i po wystąpieniu katastrofy.

Źródło