Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie – konferencja

Już 18 i 19 kwietnia w godzinach 9.30 –16.00 odbędzie się konferencja poświęcona zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.

Wydarzenie jest organizowane w Warszawie, w hotelu Polonia Palace. Warsztaty przygotowano z myślą o dyrektorach działów prawnych, dyrektorach i administratorach działów bezpieczeństwa informacji oraz dyrektorach ds. rozwoju i planowania strategii. Udział w konferencji jest płatny i wymaga rejestracji. W programie konferencji zostaną podjęte następujące zagadnienia:

18 kwietnia:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych.
 • Konsekwencje przyjęcia projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w firmie przez monitorowanie pracowników, a ochrona ich danych osobowych.
 • Jak wdrożyć politykę bezpieczeństwa danych zachowując szczegółowe procedury.
 • Przygotowania do kontroli – jak zapobiec błędom i karom.
 • Jak włamujemy się do polskich firm? Praktyczny pokaz testów penetracyjnych.


19 kwietnia:

 • Kontrola zarządcza a zarządzanie ryzykiem.
 • Jak zarządzać bezpieczeństwem, aby nie utrudniać prowadzenia biznesu.
 • Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w chmurze.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.
 • Bezpieczeństwo firmowych danych na prywatnym sprzęcie w modelu BYOD - czy to możliwe.
 • Współczesne wyzwania bezpieczeństwa rozwiązań IT w środowisku biurowym oraz rozwiązań OT w środowisku przemysłowym.


Więcej informacji na: www.konferencje.pb.pl