Zapraszamy na V Forum Praktyków BPM

twórca Brokart Jarosław Witkowski, prawa autorkie przezkazane Process Renewal Group Polska
twórca Brokart Jarosław Witkowski, prawa autorkie przezkazane Process Renewal Group Polska
Forum to coroczne spotkanie praktyków zarządzania procesowego. W tym roku wątkiem przewodnim jest kultura, struktury i technologie w zarządzaniu procesowym. Tym razem nieco więcej uwagi poświęcimy ludzkim, społecznym i kulturowym aspektom zarządzania procesowego.

O sukcesie (lub porażce) wprowadzenia podejścia procesowego decyduje wiele czynników, jednym z nich są kwestie kulturowe, których nieuwzględnienie może zadecydować o fiasku. A praktyka pokazuje, że metodyki oferujące narzędzia, techniki i podejścia wspierają często jakiś określony typ kultury organizacyjnej. Jeśli typ kultury panujący w firmie jest diametralnie różny od tego, który wspiera dana metoda jej wdrożenie napotyka na szereg trudności. Dlatego też w tym roku poprosiliśmy prelegentów aby włączyli wątek ludzki i kulturowy do swoich wystąpień i opowiedzieli jak radzą sobie z rozbieżnościami i jak dopasowują podejście do specyfiki kulturowej swojej organizacji. Wątek ten pojawi się więc wszystkich studiach przypadku ujętych w 3 blokach tematycznych oraz warsztatach prowadzonych przez praktyków.

Studia przypadku

  • Kultura organizacyjna i procesy – W tym bloku będzie mowa o kulturze folwarku w polskich firmach, o wdrożeniu zarządzania procesowego jako potrzeby zarówno serca jak i rozumu i o turkusowym zarządzaniu czyli o tym, jak organizacje o różnej kulturze organizacyjnej radzą sobie z wprowadzaniem podejścia procesowego.
  • Strategia, procesy, ludzie - W tym bloku Bank Gospodarstwa Krajowego i Krajowa Administracja Skarbowa opowiedzą o wykorzystaniu zmian w otoczeniu politycznym, prawnym i rynkowym do budowania organizacji zarządzanej procesowo. PRG Polska opowie o budowaniu modelu procesowego Grupy Kapitałowej.
  • Klienci, Procesy i Technologia – Fist Byte opowie o wdrożeniu Robotic Process Automation w firmie ubezpieczeniowej a Biuro Informacji Kredytowej o poszukiwaniu złotego środka pomiędzy ludźmi i procesami podczas kreowania i wdrażania nowych produktów i o tym, jak wdrażać technologię, aby niwelować różnorodne bariery pomiędzy informatykami a ludźmi „z biznesu” nie gubiąc jednocześnie klienta.


Warsztaty Metody i Techniki w praktyce

6-cio godzinne równoległe warsztaty, każdy prowadzony przez prelegenta Forum
  • Mapowanie doświadczeń klienta (Customer Journey) – Anna Boguska-Torbicz, Roche
  • A3 sposobem na rozwiązywanie problemów – Anna Gugała, Mercer
  • Zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym – Ewa Szpakowska, Hanna Gołaś, Stowarzyszenie Polrisk
  • Architektura procesów – Adriana Dębska-Gil, PRG Polska
  • Partycypacyjne zarządzanie procesowe – Marek Śliboda, Marco


Termin i miejsce

23-24.10.2017 Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa

Warunki udziału

Opcja wczesnego zgłoszenia jest dostępna do 31 sierpnia i wynosi 1400 zł. netto/osobę.

Więcej informacji na www.bpmpractice.pl