Zalety i wady outsourcingu w IT

Istnieje kilka kluczowych zalet i wad outsourcingu w obszarze IT, które powinniśmy wziąć pod uwagę, kiedy rozważamy taką możliwość:

Zaleta – mniejsze koszty pracy

Jedną z głównych zalet (i prawdopodobnie najważniejszą dla firm) jest niższy koszt pracy. Zależy to od tego, czy firma korzysta z usług innej firmy z tego samego kraju, czy zza granicy. Pełnoetatowi pracownicy mogą być kosztowni, szczególnie z działu IT. Jeśli praca jest przeniesiona na zewnętrzny zespół, w innym kraju z mniejszymi kosztami życia, pensja jest niższa, co może zaoszczędzić firmie dużo pieniędzy.

Zaleta – Łatwiej zwolnić i zatrudnić

Outsourcing pozwala firmie na zwiększenie i zmniejszenie pracy szybciej niż przy pełnoetatowych pracownikach. Jeśli korzystają z usług własnych pracowników, firma musi przejść przez długi proces zatrudniania, lub przemieścić ludzi z jednego działu do drugiego. Kiedy stosujemy outsourcing nie ma takiego problemu. Łatwo jest zatrudnić więcej ludzi do danej pracy, tak samo jak łatwiej jest ich przemieścić niż zwalniać pracowników. Zależy to oczywiście od kontraktu.

Zaleta – łatwiej wypełnić luki w umiejętnościach

Firmy często nie mają wszystkich potrzebnych ludzi i umiejętności, które są potrzebne. Oczywiście mogą zatrudnić nowe osoby do poważnych technicznych prac lub z wymaganym doświadczeniem. Jednakże, zazwyczaj łatwiej jest znaleźć potrzebne umiejętności w firmie, z których usług korzystamy przez outsourcing. Mogą tam być dostępne osoby z odpowiednimi umiejętnościami.

Zaleta – pozwala na skupienie się na najważniejszym biznesie

Niektóre z popularnych obszarów outsourcingowych to rozwój oprogramowania, wsparcie dla aplikacji, help desk oraz infrastruktura. Zamiast zarządzać nimi wszystkimi wewnątrz struktury firmy, dobrym pomysłem jest wykorzystanie do tego innej firmy. Dzięki temu będzie łatwiej skupić się na najważniejszych obszarach biznesu, takich jak zdobycie klienta i zysku.

Wada – ryzyko dzielenia się poufnymi informacjami

Umowa outsourcingowa wymaga udostępnienia innej firmie systemu i informacji firmy. Może to być ograniczone, w zależności od rodzaju pracy. Jest to ryzykowne, gdyż informacje mogą być źle użyte. Inna firma może użyć informacji dla własnych korzyści lub w innym nieetycznym celu. Są tego prawne konsekwencje, a taka sytuacja powinna być ujęta w umowie.

Wada – mniej kontroli zarządzania

Kiedy firma skorzysta z outsourcingu, traci część kontroli nad tym, co zleca innym. Każda organizacja powinna to rozważyć, jeśli jest to nowa sytuacja, trzeba się przyzwyczaić i zastosować inny styl zarządzania.

Wada – ekstra koszty nieobjęte umową

Najczęściej umowa jest podpisana pomiędzy firmą zlecającą pracę, a firmą pracę wykonującą i obejmuje bardzo konkretne działania za konkretne wynagrodzenie. Opłata za usługi jest włączona w kontrakt. Wadą takiego rozwiązania jest to, że w zależności od umowy, dodatkowa praca będzie wymagała dodatkowej zapłaty.

Wada – dzielenie ryzyka z inną firmą

Kiedy stosuje się outsourcing, tworzy się połączenie pomiędzy firmami. Firmy polegają na sobie, co tworzy również ryzyko. Należy być przygotowanym na sytuacje, w której jedna z firm bankrutuje.

Wada – zły PR

Ostatnią wadą outsourcingu jest możliwy zły image firmy. Popularna opinia mówi, że firma odbiera miejsca pracy lokalnej społeczności i wykorzystuje tanią siłę roboczą. Firma, która rozważa outsourcing musi wziąć to pod uwagę zanim to robi.

Źródła

Advantages and Disadvantages of Outsourcing in IT