Zacząłem, więc skończę (?) projekt!

Nad iloma projektami pracowałeś, które powinny być przerwane w połowie? Ile projektów nagle okazało się większych i dłuższych, niż na początku było zamierzone? Ile projektów jest tak bardzo opóźnionych, że nieważne ilu ludzi dodatkowo się nimi zajmie, nie zostaną skończone na czas?

Mowa tu o przerywaniu projektów.

Wydaje się, że zbyt często istnieje zbyt dużo projektów w stosunku do dostępnych zasobów i wytrenowanej obsługi. A jednak, istnieje niepisana reguła, która brzmi mniej więcej tak:

Zaczęliśmy ten projekt. Zainwestowaliśmy w niego dużo czasu i pieniędzy i obiecaliśmy, że go wykonamy, dlatego MUSIMY go skończyć.

Jednakże:
  • Co z intencjonalnymi korzyściami – czy wciąż są pożądane?
  • Czy udziałowcy będą zadowoleni jeśli projekt zostanie skończony z opóźnieniem lub przekroczy budżet?
  • Czy profil ryzyka rośnie i jest dobrze zarządzany?
  • Czy istnieją duże ryzyka, które mogą znacznie pogorszyć sytuację?
  • Czy projekt jest wciąż priorytetem dla biznesu?
  • Czy jest połączony z ogólnymi celami firmy?


Pomyśl o tym, co mógłbyś zrobić, jeśli naprawdę mógłbyś się skupić na kilku dużych projektach. Przeniesienie pracowników z projektów, które możesz przerwać, lub odłożyć, może mieć dobry wpływ na inne projekty.

Źródło

www.ronrosenhead.co.uk