Zaangażowanie pracownika a sukces firmy

 Zaangażowanie pracownika a sukces firmy
Jak donoszą najnowsze badania Instytutu Gallupa „State of Global Workplace”, poziom zaangażowania pracowników w pracę regularnie spada. To bardzo złe wieści – pracodawcy są zgodni, że zaangażowanie to najsilniejszy ludzki aspekt decydujący o sukcesie firmy. Brak współpracy, odpowiedzialności i zaangażowania w miejscu pracy może grozić poważnym spadkiem zysków i atrakcyjności marki.

Według Instytutu Gallupa tylko 13% zatrudnionych angażuje się w wykonywanie powierzonych w pracy działań. Sytuacje podobnie ocenia raport „The Quantum Workplace 2015”, który mówi, że 31,4% pracowników nie jest zaangażowanych, a 24,3% „tylko wykonuje” zlecenia. 7,1% zaś nie jest zaangażowanych w ogóle. Na podobne zjawisko wskazują wyniki raportu APD „Okiem europejskich pracodawców 2015/2016”. Okazuje się, że wraz ze spadkiem zaangażowania wśród pracowników rośnie poziom stresu. Obecnie doświadcza go regularnie aż 44% badanych pracowników.

Badanie pokazało również, że firmy z czołówki światowego rankingu pod względem pracowniczego zaangażowania osiągają lepsze wyniki niż firmy, a których zaangażowanie jest znacznie słabsze. Oceny klientów były lepsze o 10%, rentowność o 22%, a wydajność o 21%. Te dane procentowe przekładają się na płynność finansową – firma Best Buy podała, ze przy wzroście zaangażowania pracowników o 0,1% roczny wzrost przychodów zwiększył się o 100 tys. dolarów. Pracodawcy podkreślają jednak, że nie chodzi wyłącznie o zyski, a wykorzystanie w pracy technologicznych innowacji. Dzisiejsze rozwiązania i narzędzia pozwalają na zmniejszenie obowiązków administracyjnych, co oznacza możliwość przeznaczenia większej ilości czasu i energii na skoncentrowanie się na działaniach właściwych dla firmy.

Niestety, w wielu firmach wciąż występują warunki niesprzyjające zaangażowaniu pracowników. Takimi barierami są najczęściej niskie zarobki, niestabilność zatrudnienia, brak wiedzy dotyczącej przyszłości firmy, ograniczone możliwości rozwoju. Jednak wszystkie inne czynniki blokujące zaangażowanie są do pokonania – działy HR dysponują technikami, które pomagają zwiększyć aktywność i oddanie pracowników. Należy do nich m.in. regularne motywowanie, informowanie o strategiach firmy, dysponowanie stałymi pakietami wynagrodzeń.

Warto jednak zauważyć, że proponowane techniki zostały opracowane z myślą o generacji X, natomiast na rynku pracy coraz większy odsetek stanowią „millenialsi”. To ich postawy mają coraz większy wpływ na wyniki takich badań, jak wspomniane. Wyzwaniem dla działów HR jest znalezienie recepty na zwiększenie zaangażowania tego pokolenia. Bardzo prawdopodobne jednak, że nie jest to kwestia samych technik, ale znalezienia nowego paradygmatu.

Źródło

isbhandel.pl