Zaangażowanie pracowników sprzedaży

 Zaangażowanie pracowników sprzedaży
Instytut Gallupa ocenił, że amerykańscy pracownicy działu sprzedaży nie są skłonni do angażowania się w swoją pracę. Okazało się, że stosunek pracowników zaangażowanych do pracowników zupełnie niezaangażowanych wynosi 1,5 do 1. Inne badania twierdzą, że ci niezaangażowani pracują o 53% mniej wydajniej niż jeszcze kilka lat temu. Firma konsultingowa BlessingWhite twierdzi zaś, że kiedy 29% pracowników poświęca pracy maksimum energii, 19% nie czyni tego w ogóle.

Brak zaangażowania wśród sprzedawców niesie ze sobą poważne konsekwencje. Stały i wysoki poziom zaangażowania wśród pracowników jest gwarancją osiągnięcia celów sprzedażowych i utrzymania stabilnego dochodu. Branża ta jest jednak na tyle elastyczna, że wprowadzenie kilku zmian może zwiększyć zaangażowanie pracowników, a tym samym przynieść satysfakcjonujące wyniki. Wystarczy poznać mocne strony pracownika, określić co motywuje go do działania i jasno zakomunikować własne oczekiwania. Eksperci portalu monstrepolska.pl radzą skorzystać z kilku kluczowych zasad.

Do pierwszej należy komunikacja i wsparcie. Trzeba stale pracować z podwładnymi nad wyznaczeniem zadań na kolejny kwartał i mieć pewność, że ustalone cele są przez sprzedawcę zaakceptowane. Przydatne może okazać się zbudowanie planu poszukiwania nowych klientów. Regularny kontakt z tymi stałymi to kolejna zasada, która może zwiększyć pracownicze zaangażowanie. Zachęcanie pracowników do utrzymywania grzecznościowych relacji z klientami jest działaniem długofalowym, ale przynoszącym korzyści.

Czasem przyczyna niezaangażowania pracowników tkwi w złym postępowaniu przełożonego. Wielu z nich nie potrafi być konsekwentnym w swoich działaniach, nie prowadzi systematycznej metody rozliczania podwładnych. Stosowanie wyważonej, pozytywnej presji z pewnością pozwoli zaangażowanie zwiększyć. W opozycji do stosowania presji stoi system nagradzania. Inicjatywa i kreatywność pracowników powinny być stale zauważane i doceniane. Ci pracownicy, którzy się angażują, aktywnie szukają obszarów, które chcą ulepszać, od swoich menadżerów oczekują tego samego.

Najważniejsze w budowaniu motywacji jest wcześniejsze rozpoznanie jej spadku. Tych, którzy przestali wykazywać zaangażowanie, bardzo ciężko jest zmotywować do jakiegokolwiek działania. Istotne jest zatem odpowiednio wczesne zdefiniowanie symptomów spadku motywacji, by działania zapobiegawcze przyniosły oczekiwany efekt.

Źródło

pulshr.pl