XIII Konferencja Lean Management

11-13 czerwca we Wrocławiu odbędzie się kolejna Międzynarodowa Konferencja Lean Management, gdzie pojawią się najwięksi, światowej klasy praktycy i specjaliści w dziedzinie zarządzania.

Goście specjalni to m.in. AtrhurByrne, James K. Franz, Drew Locher, Mike Orzen, Kevin von Grabe, Chris Honda.

W programie m. in:

Seminaria-

 1. Jak przewodzić rewolucji Lean w firmie – model wypracowany w transformacji 30 biznesów, ArhurByrn.
 2. Kultura ciągłego doskonalenia a projekt wdrażania Lean, James Franz.
 3. Rozwiązywanie problemów a działania eliminowania marnotrawstwa, James Fran .
 4. Kluczowa cecha światowej klasy łańcucha dostaw – dostępność informacji, Kevin von Grabe
 5. Lean na dobry początek, czyli jak działa szczupła fabryka, Andrzej Bielewski.
 6. Motywacja pracowników do ciągłego doskonalenia, Małgorzata Jakubik.
 7. Wdrażanie Lean w biurze i usługach, Drew Locher .
 8. Lean w procesach skomputeryzowanych, Mike Orzen .
 9. Lean Management a rezultaty biznesowe, Krzysztof Drozd, Remigiusz Horbal.


Warsztaty-

 1. Przywództwo wg Lean, James Franz.
 2. Budowanie strumienia zaopatrzenia zgodnie z zasadami Lean: łańcuch dostaw i logistyka, Kevin von Grabe .
 3. System zarządzania wizualnego dla poprawy procesów usługowych, Drew Locher.
 4. IT w przedsiębiorstwie zorganizowanym wg zasad Lean, Mike Orzen


Zapisy przez stronę: www.lean.org.pl