Wzrost znaczenia planowania produkcji w firmach wytwórczych

 Wzrost znaczenia planowania produkcji w firmach wytwórczych
Spółka DSR przeprowadziła badania wśród firm z sektora wytwórczego, dotyczące krótkoterminowego planowania produkcji. Analizie zostały poddane także narzędzia informatyczne. Wyniki pokazują standardy planowania produkcji w przedsiębiorstwach w Polsce, a także zwracają uwagę na potrzeby spółek produkcyjnych.

Badanie, w którym wzięło udział prawie 100 dużych i średnich przedsiębiorstw z różnych sektorów (m.in. motoryzacyjny, tworzyw sztuczne, metalowy, elektromaszynowy), przyniosło kilka ważnych wniosków. 75% respondentów przyznało, że kluczową korzyścią przy planowaniu produkcji w oparciu o narzędzia IT jest zachowanie terminowości. Dla 46% badanych minimalizacja kosztów jest szczególnie istotnym czynnikiem niewynikającym z wprowadzenia rozwiązań do krótkoterminowego planowania produkcji.

Według 38% przedstawicieli firm biorących udział w badaniu, w proces tworzenia krótkookresowego planu produkcji jest zaangażowanych 4-5 lub więcej osób. Połowa badanych zatrudnia do tego zadania 2-3 osoby. Dla 50% respondentów średni czas przygotowania takiego planu zajmuje od 4 do 8 godzin, kiedy 35% radzi sobie z tym w mniej niż 4 godziny. Kluczowa dla menedżerów podczas przygotowania planu okazuje się szybka reakcja na zmiany popytu, podaży, dostępności surowców. Badania pokazują, iż w cały proces zaangażowanych jest wiele osób, co wskazuje na braki związane z automatyzacją samego planowania.

W badaniu poddano również analizie narzędzia wykorzystywane do wspierania procesu tworzenia okresowego planu produkcji w przedsiębiorstwie. Aż 77% badanych korzysta z rozwiązań klasy ERP|ERP/MRP II|MRP II. Co ciekawe, 71% ankietowanych nadal wspomaga się arkuszami MS EXCEL. 19% respondentów korzysta z systemu MES, a 13% wykorzystuje narzędzia dedykowane do zaawansowanego harmonogramowania produkcji, czyli APS|APS (Advanced Production Scheduling). W Polsce rynek tych systemów dopiero się rozwija. Badania wykazują, że firmy wykorzystujące te zaawansowane narzędzia planistyczne traktują je jako ważny element budowania przewagi nad konkurencją.

Źródło

ERP24.pl