Wyznaczniki sprawnego łańcucha dostaw

 Wyznaczniki sprawnego łańcucha dostaw
Efektywny łańcuch dostaw jest niezbędny w każdej firmie, w której regularne dostawy towarów, zarówno tych, potrzebnych do produkcji, jak i tych, dostarczanych klientom końcowym są koniecznością. Efektywność łańcucha dostaw najłatwiej zdefiniować jako zdolność do realizacji założonych celów i efektów przy możliwie najniższych nakładach koniecznych do ich osiągnięcia. Liczy się bowiem nie tylko szybkość realizacji zleconej usługi, ale również i poniesienie jak najniższych kosztów jej wykonania. Co jeszcze jest ważne w procesie dostaw?

Elastyczne reagowanie na zmiany

Można wskazać wiele istotnych cech właściwie funkcjonującego łańcucha dostaw. Poza wymienionymi powyżej szybkością i adekwatnością kosztów, niezwykle ważna jest również elastyczność związana ze zmiennością popytu i podaży. Efektywny łańcuch dostaw będzie zdolny szybko zaadaptować się do zachodzących zmian na rynku, jednocześnie uwzględniając interesy wszystkich podmiotów uczestniczących w całym procesie. Jeżeli więc w danym momencie popyt na konkretny towar znacznie się zwiększa, sprawnie działający łańcuch dostaw szybko zareaguje na tę sytuację, nie narażając tym samym przedsiębiorstwa na poniesienie strat wynikających z niewywiązania się z ustalonych terminów i umów.

Unikanie zmonopolizowania

Co więcej, idealny łańcuch dostaw powinien dawać również możliwość swobodnego podejmowania decyzji o produkcji, uwzględniając aktualne trendy na rynku. Błędem jest uzależnianie się od jednego, konkretnego dostawcy, który, poprzez silne oddziaływanie na kontrahenta, może narzucać mu swoją wolę, niejako zmuszać do kontynuacji współpracy na dotychczasowych warunkach. W obecnych czasach, kiedy coraz trudniejsze jest tworzenie nawet kilkumiesięcznych planów strategicznych, taki rodzaj współpracy z pewnością nie zda egzaminu.

Spełnienie oczekiwań klienta

Kolejna cecha dobrego łańcucha dostaw to zdolność do zaspokajania wszystkich potrzeb i wymagań klienta. Powinni mieć oni zagwarantowaną dużą różnorodność produktów, dlatego też łańcuch dostaw musi uwzględniać dywersyfikację oferty, dzięki której konkurencyjność przedsiębiorstwa zdecydowanie wzrasta. Aby uzyskać taki model łańcucha dostaw, należy na jego początku umiejscowić wymagania i potrzeby klientów, na jego końcu poziom ich zadowolenia. Uwzględnienie tych dwóch czynników podczas opracowywania łańcucha dostaw znacznie zwiększa szanse na pozytywny efekt końcowy.

Źródło

logistyka.net.pl