Wynagrodzenie za pracujące soboty - nowelizacja kodeksu pracy

 Wynagrodzenie za pracujące soboty - nowelizacja kodeksu pracy
Posłowie zaproponowali, by za pracę w sobotę pracownicy mogli otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie. Autorzy projektu przekonują, że zmiany są potrzebne i wpłyną korzystnie na rynek pracy. Przeciwnego zdania są związkowcy.

Ustawa w obecnym kształcie mówi, że za sobotę spędzoną w pracy, pracownikowi należy się dzień wolny. Nawet jeżeli przepracował on tego dnia tylko dwie godziny. Dzień wolny od pracy musi być udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Posłowie proponują zmiany, tak by pracownik zatrudniony na etacie miał możliwość wyboru formy rekompensaty: albo tak jak dotychczas bierze wolne w inny dzień, albo decyduje się, że chce dostać dodatkowe wynagrodzenie pieniężne. Wypłata dodatkowych pieniędzy będzie możliwa na wniosek pracownika. Autorzy projektu wyliczyli, że przy pensji pracownika np. 4000 zł brutto, dodatek mógłby wynieść ok. 300 złotych brutto.

Zmiana sprzyjająca elastyczności czy furtka do nadużyć?

Autorzy projektu przekonują, że proponowane zmiany ułatwią organizację pracy, dadzą możliwość dodatkowego zarobku oraz zlikwidują różnice pomiędzy zasadami rekompensowania czasu za pracę w sobotę, a zasadami rekompensaty za pracę w niedzielę i święta. Zmian nie popierają związkowcy. Zdaniem przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, ustawa otworzy furtkę do nadużyć. Twierdzą oni, że takie rozwiązanie w praktyce może doprowadzić do pracy przez sześć dni w tygodniu.

Źródło

ksiegowosc.infor.pl