Wykorzystanie zespołów procesowych w zarządzaniu projektami

Sposób, w jaki używasz swoich zespołów procesowych zdecyduje o tym, jak użyteczne będą one w realizacji kolejnego projektu. Są to specjaliści w zespole projektu, którzy mają duży wkład w proces planowania projektu. Pozwala to, aby dokumentacja przedsięwzięcia była zrealizowana szybko i dokładnie, tak więc wprowadzenie planów w życie odbędzie się tak szybko, jak to możliwe.

Możesz posiadać maksymalnie 10 zespołów procesowych zarządzania projektem. To oznacza jeden zespół na każdy proces, który jest częścią realizacji przedsięwzięcia. Każdy z tych procesów ma specyficzne elementy, które muszą być przemyślane i zaplanowane. Poprzez zlecenie tych zadań specjalistom, możesz się upewnić, że wymagane szczegóły każdego z procesów projektu będą zrealizowane.

Lista różnych zespołów procesowych zarządzania projektami zawiera na przykład czas, koszty, jakość, zmiany, ryzyko, problemy, przetargi, nabycia, akceptacje i komunikację. Każdy z nich to konkretny obszar ekspertyzy, a połączone mogą mieć ogromny wpływ na sukces przedsięwzięcia.

Tworzenie zespołów procesowych będzie różne dla konkretnego przypadku, ponieważ mają one bardzo różne funkcje. Można jednak łączyć zespoły- na przykład komunikacja i zmiana, problemy i ryzyka. Mają one podobne zadania i mogą dobrze współpracować.

Użycie zespołów procesowych zarządzania projektem może pomóc kierownikowi projektu w wykonaniu pewnych zadań, dzięki czemu może on się skupić na projekcie z wyższego punktu widzenia. Pozwala to kierownikowi projektu działać bardziej jako trener lub doradca, który poprowadzi zespoły, aby cele zostały osiągnięte jak najszybciej i jak najlepiej.

Źródło

www.blog.mpmm.com