Wykonalność, czyli ocena możliwości skutecznej realizacji

Dariusz Bogucki - fragment diagramu
Dariusz Bogucki - fragment diagramu
Jako jeden z kluczowych punktów jakości ładu informatycznego organizacji jest wskazywana praktyka oceny wykonalności przedsięwzięć. Do oceny możliwości skutecznej realizacji przedsięwzięcia w określonych uwarunkowaniach duże znaczenie przywiązuje Komisja Europejska, dążąc do zmniejszenia prawdopodobieństwa niepowodzenia projektów europejskich. Ale zagadnienie nie dotyczy wyłącznie projektów inwestycyjnych - w ostatnim czasie obserwuje się jego rozszerzanie na ocenę wykonalności przedsięwzięć "miękkich".

Wykonalność została zdefiniowana w opracowanym i opublikowanym przez dr. inż. Dariusza Boguckiego haśle encyklopedycznym Wykonalność. Hasło opisuje również: proces oceny wykonalności, metodykę TELOS i rozszerzenia modelu.

Oddzielne hasło, również przygotowane przez dr. inż. Dariusza Boguckiego jest definiuje Raport wykonalności nazywany również „Raportem z analizy wykonalności”. Autor zawarł w haśle klasyfikację raportów na „Studium możliwości”, "Wstępne studium wykonalności" i „Pełne/właściwe studium wykonalności”. Każda kategoria jest oddzielnie opisana, natomiast w formie podsumowania zakresy raportów są zestawione w formie tabeli.

Dr inż. Dariusz Bogucki jest ponadto autorem artykułów poświęconych ocenie wykonalności:

Dr inż. Dariusz Bogucki jest teleinformatykiem, absolwentem WEiTI Politechniki Warszawskiej. Doktorat uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Ukończył także studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej w KSAP. Ekspert w obszarze finansowania projektów ze środków UE. Wykładowca akademicki. Stypendysta Programu Departamentu Stanu USA „US Visitor” (eGovernment w administracji federalnej, stanowej i lokalnej). Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W administracji publicznej przeszedł drogę od specjalisty do zastępującego dyrektora generalnego MSWiA. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów informatycznych: ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002-2004 w MSWiA, jako Krajowy Koordynator Programu IDA II odpowiadał za uruchomienie polskiego węzła sieci teleinformatycznej UE TESTA II, w ramach polskiej akcesji do UE, za co został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W latach 2004–2006 jako dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, koordynował prace nad „Prognozą Informatyzacji Kraju do roku 2013”. W latach 2007-9 dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS nadzorował wdrożenie systemu Syriusz w urzędach pracy. Od kwietnia 2016 jest Radcą Ministra w Ministerstwie Energii.

Redagował i oceniał blisko 50 studiów wykonalności projektów ICT (głównie dla projektów broadbandowych). Refleksje z tym związane zebrał w wydanej w 2016 roku książce „Studium Wykonalności. Poradnik” (ISBN: 978-83-64512-67-4).