Wspomaganie finansowe przy rozpoczęciu działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej są doskonałym źródłem pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności dla osób, które chcą to zrobić, ale nie mają środków. Unia Europejska wspiera takie osoby udzielając im dotacji lub mikropożyczek.

DOTACJE

Dotacja to kwota 40 tysięcy złotych, która jest bezzwrotna. Żeby ją otrzymać należy spełnić określone kryteria, co wpływa na to, że niestety nie jest ona dostępna dla każdego. O dotację mogą starać się osoby długotrwale bezrobotne, kobiety po urlopie macierzyńskimi wychowawczym, osoby przed 25 rokiem życia oraz po 45 roku życia, jak również osoby mieszkające na wsi. Dotacja jest zasadniczo bezzwrotna, o ile przedsiębiorca utrzyma swoją działalność co najmniej przez rok. Jeżeli działalność upadnie przed upływem roku, przedsiębiorca jest zmuszonyzwrócić dotację wraz z naliczonymi odsetkami.

Aby dowiedzieć się, czy w danym województwie są jeszcze pieniądze na dotacje należy skontaktować się z punktem informacyjnym o funduszach europejskich, który działa przy każdym urzędzie marszałkowskim.

MIKROPOŻYCZKI

Mikropożyczki podlegają całkowitemu zwrotowi i są oprocentowane, przy czym nie ma już żadnych prowizji. Pośrednikami przy mikropożyczkach są fundusze pożyczkowe wybierane przez urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy. Aby otrzymać dotację lub mikropożyczkę należy zarejestrować swoją działalność gospodarczą, ponieważ nie mogą one być wypłacane osobie fizycznej.

WNIOSEK O DOTACJĘ

Jeżeli fundusze na bezzwrotne dotacje są już w danym województwie wyczerpane, warto wziąć pod uwagę mikropożyczkę. Procedura składania wniosku w obu możliwościach jest niemalże identyczna. Z własnym pomysłem na biznes należy zgłosić się do jednego z projektów realizowanych przez pośredników. Pośrednikami mogą być agencje rozwoju regionalnego, fundacje zajmujące się promocją przedsiębiorczości oraz fundusze pożyczkowe. Następnym etapem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony internetowej wybranego przez nas operatora lub funduszu pożyczkowego. Formularz zgłoszeniowy stanowi wstępną weryfikację, tylko najlepiej rokujący pomysł na biznes zostanie zaproszony do udziału w projekcie. Osoba zakwalifikowana do dalszego etapu odbywa cykl szkoleń oraz jest zobowiązana do sporządzenia biznesplanu podejmowanej działalności. Wniosek złożony razem z biznesplanem oceniany jest przez specjalnie powołaną komisję. Komisja tworzy listę rankingową, osoby, które ze swoimi pomysłami znajdą się na jej czele, dostają dofinansowanie.

Pośrednik podpisuje z przedsiębiorcą umowę o przyznaniu mikropożyczki lub bezzwrotnej dotacji. Przekazanie pieniędzy z funduszu ma miejsce dopiero po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Źródło

Jarosław Krasnodęmbski www.zakladam-firme.wieszjak.pl