Wspólny cel mentoringu

 Wspólny cel mentoringu
Pod wpływem presji poprawności politycznej biznes stoi przed wyzwaniem zwiększenia liczby kobiet – liderek w branży. Istnieje wiele narzędzi wsparcia dla kobiet świadomych swojej kariery, które chcą doskonalić swoje zdolności przywódcze. Jednym z nich jest mentoring, wykorzystywany w programie LeadersIN, przeznaczonym dla kobiet na stanowiskach menedżerskich.

Program polega na opiece przedstawicieli najwyższej kadry kierowniczej nad uczestniczkami projektu. Celem jest połączenie doświadczenia firm w realizowaniu programów wspierających rozwój zawodowy kobiet i stworzenie platformy promującej awanse kobiet na stanowiska liderów w różnych branżach. W pierwszej edycji programu weźmie udział 10 firm: Bank BPH, Citi, Dell, Deloitte, Google, JLL, MetLife, Microsoft, Rothschild i T-Mobile.

Wszystkim biorącym udział w przedsięwzięciu firmom towarzyszy przekonanie, że należy wspierać kobiety na ich ścieżce rozwoju zawodowego. Dotychczas działania mentoringu były prowadzone przez te firmy we własnym zakresie, ale połączenie sił zwiększa szansę na sukces – zwiększenie liczby kobiet-liderów w Polsce. Idea programu zakładająca partnerską relację między mentorem a podopieczną i ma polegać na odkrywaniu oraz rozwijaniu potencjału. Forma jest unikatowa, gdyż osoby biorące w niej udział będą pracowały z menażerami zupełnie innych firm niż te, w których dotychczas pracowały. Program potrwa 8 miesięcy, wymiana doświadczeń powinna być zatem naprawdę szeroka.

Źródło

hrnews.pl