Wprowadzenie do oceny wykonalności projektów ICT

okładka książki
okładka książki
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że Biblioteka Izby Rzeczoznawców PTI opublikowała druga książkę dr. inż. Dariusza Boguckiego "Wprowadzenie do oceny wykonalności projektów IT". Jest ona dostępna na zasadach CC 3.0 Ocena wykonalności projektów ICT.Monografia jest to uzupełnieniem pierwszej książki Autora Studium wykonalności. Poradnik o kwestie związane z oceną studiów, czego w opinii czytelników w niej zabrakło.

Uruchomienie funduszy europejskich w Polsce upowszechniło stosowanie studium wykonalności – raportu oceniającego możliwość skutecznej realizacji przedsięwzięcia w określonych uwarunkowaniach finansowych, technicznych, organizacyjnych, prawnych i czasowych. Coraz częściej w praktyce rzeczoznawcy i audytora systemów informatycznych zachodzi konieczność sporządzenia opinii związanych z wykonalnością przedsięwzięć informatycznych.

Niniejsza publikacja przybliży osobom zajmującym się oceną projektów IT koncepcje i zasady przygotowania oraz oceny studium wykonalności, niemniej jest ona adresowana do wszystkich specjalistów IT.

Autor opracowania, dr inż. Dariusz Bogucki jest rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który zredagował i ocenił ponad 50 studiów wykonalności projektów ICT. Skończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, doktorat obronił w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN . Dodatkowo ukończył także studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej KSAP. Był stypendystą Programu Departamentu Stanu USA „US Visitor”, podczas którego zajmował się rozwiązaniami eGovernment w administracji federalnej, stanowej i lokalnej. Obecnie pracuje także jako wykładowca akademicki i ekspert w zakresie finansowania projektów ICT.

Zapraszamy do lektury opracowania opartego o solidną wiedzę merytoryczną i praktyczną, dotyczącą przygotowania, prowadzenia i oceny projektów ICT: POBIERZ PDF.