Work life balance

 Work life balance
Wypalenie zawodowe, nieefektywność, pracoholizm – to tylko niektóre, z negatywnych zjawisk spowodowanych brakiem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Czym jest ta równowaga i co pracodawcy mogą zrobić, by pomóc ją zachować?

Work life balance to ideologia, o której coraz częściej mówi się nie tylko na Zachodzie, ale też w Polsce. Wielu przedstawicieli zarządów przekonuje się, że temat jest istotny. W zachowaniu równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym, nie chodzi bynajmniej o oddzielenie grubą kreską pracy od czasu wolnego. Praktyka pokazuje, że jest to trudne do zrealizowania tzn. trudno jest w czasie pracy w ogóle nie myśleć o życiu prywatnym, a po 17 oderwać się zupełnie od pracy. Chodzi więc o to, by zachować harmonię. W jaki sposób to zrobić?

Po pierwsze: zdrowie - idea work life balance zakłada kompleksową dbałość o rozwój pracownika. Dlatego nie powinno zabraknąć tematów związanych ze zdrowiem. Siedzący tryb pracy, długotrwałe wpatrywanie się w monitor sprawiają, że pracownikom grozi szereg dolegliwości zdrowotnych. Od dawna wiadomo, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Pracodawca może zatem rozważyć kurs specjalistycznych ćwiczeń na kręgosłup. Kolejnym pomysłem mogą być warsztaty z zasad zdrowego odżywiania. Może to być impuls dla pracowników do zmiany nawyków żywieniowych.

Po drugie: rozwój zawodowy – możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji wpływa na bardzo wiele obszarów. Dzięki temu wzrasta motywacja i zaangażowanie pracowników, dzięki integracji, poprawia się też często atmosfera w pracy. Wysyłanie pracowników na szkolenia i delegacje to jedno z najważniejszych zadań działu HR. Trzeba jednak zadbać o to, by działania te nadmiernie nie kolidowały z planami prywatnymi pracowników. Jeżeli np. szkolenie czy wyjazd służbowy odbywa się w weekend można w zamian zaproponować pracownikowi dzień wolny w tygodniu czy możliwość pracy w domu.

Po trzecie: kreatywne podejście – dodatkowe ubezpieczenie medyczne, karta uprawniająca do korzystania z zajęć sportowych, bilety do kina, teatru czy na koncert – to pozapłacowe dodatki, które w wielu firmach stały się standardem. Okazuje się jednak, że nie zawsze wpływają one pozytywnie na motywację pracowników. Dlaczego tak się dzieje? HR-owcy często myślą schematycznie, brak im kreatywności i indywidualnego podejścia. Każdy z pracowników jest inny, ma inne potrzeby – nie można zatem wszystkim oferować karnetu na siłownię. HR-owcy powinni najpierw poznać a następnie odpowiedzieć na indywidualne potrzeby konkretnych pracowników lub też grup pracowników, którzy mają zbliżoną do siebie sytuację życiową.

Po czwarte: elastyczny czas pracy – w wielu firmach taki rodzaj pracy już funkcjonuje i przynosi szereg korzyści. Firmy uświadamiają sobie, że aby pozyskać lub zatrzymać utalentowanych pracowników, muszą skoncentrować się na rozszerzeniu możliwości elastycznych form zatrudnienia, np. oferując wybór miejsca wykonywania pracy. Praca postrzegana jest jako zadanie do wykonania, a nie miejsce, w którym się przebywa. Taki sposób pracy na pewno znacznie ułatwia godzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi.

W poszukiwaniu harmonii

Osiągnięcie równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym nie jest zadaniem łatwym. Specjaliści dowodzą jednak, że pracodawcy powinni w miarę swoich możliwości ułatwiać pracownikom osiągnięcie harmonii, biorąc pod uwagę ich indywidualne możliwości i potrzeby. W zamian dostaną większe zaangażowanie, kreatywność i zadowolenie, a zadowolony pracownik to dobry pracownik.

Źródło

informacje.netpr.pl