Wolontariusz na rynku pracy

 Wolontariusz na rynku pracy
Na portalu praca.pl zostało przeprowadzone badanie na temat wolontariatu. Ponad połowa ankietowanych była lub zamierza zostać wolontariuszem. 22% nigdy nie brało pod uwagę rozpoczęcia takiej działalności, a 21% - choć pod uwagę brało, nie zdecydowało się na ten krok, ponieważ dla 16% z nich jest to strata czasu.

Według danych zamieszczonych na stronie organizacji pozarządowych, wolontariuszami jest 20% Polaków. Działają oni łącznie na rzecz 86 000 stowarzyszeń i 17 000 fundacji. Znacznie więcej, bo aż 66% z nas deklaruje wspieranie fundacji materialnie. W społeczeństwie istnieje bowiem przekonanie, że praca w wolontariacie to tania siłą robocza. Niestety, niektórzy pracodawcy traktują tą formę pracy jako alternatywę dla właściwego zatrudnienia.

Wolontariusze deklarują, że do pracy najbardziej motywuje ich możliwość pomagania potrzebującym (33%). Dla 30% badanych wolontariat to szansa na zdobycie ciekawego doświadczenia i nowych umiejętności. 12% angażując się w pomaganie innym chce poczuć się potrzebnym. Dla 5% wolontariat to miejsce, gdzie można spotkać nowych ludzi, a 3% ankietowanych do pracy w wolontariacie skłoniła sytuacja rodzinna.

Dobrosława Jankowiak, Konsultant ds. Projektów Personalnych, podkreśla, że rekruterzy bardzo chętnie decydują się na rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które działają bądź działały w wolontariacie. Taki wpis w CV świadczy o samodzielności, odpowiedzialności i innych umiejętnościach przydatnych w karierze zawodowej. Niektóre fundacje swoją strukturą przypominają firmy, więc kandydat może w nich przy okazji sprawdzić swoje predyspozycje do pracy na danym stanowisku.

Zaangażowanie w wolontariat wynika zazwyczaj z wewnętrznej motywacji. Jeżeli takie organizacje będą przestrzegać zasad związanych z jej właściwym celem, wolontariat w Polsce pozostanie w dobrej kondycji. Ci, którzy działają charytatywnie, nie mogą zapomnieć o zanotowaniu tej pozycji w swoim życiorysie – pracodawcy doceniają entuzjazm i poczucie odpowiedzialności cechujące wolontariuszy.

Źródło

hrnews.pl