Wirtualna prywatna "chmura" czyli co?

Wirtualna prywatna "chmura" to hybrydowy model obliczeń w "chmurze", który zakłada usługi wewnątrz publicznych infrastruktur usługodawcy.

Virtual PrivateCloud, bo tak rozwija się skrót VPC, jest rodzajem obliczeń w "chmurze", który zakłada, że usługodawca udostępnia kawałek miejsca w swojej "chmurze" publicznej, zmieniając go w oddzielną prywatną "chmurę". Infrastruktura VPC jest zarządzana przez dostawcę, jednakże dane i wszelkie źródła znajdujące się w prywatnej części nie są udostępniane do widoku innym użytkownikom.

VPC zostało wprowadzone z myślą o tych klientach, którzy chcą wynieść korzyści z korzystaniaz usługi obliczeń w "chmurze", ale mieli co do niej pewne obawy odnośnie bezpieczeństwa, dostępności, prywatności oraz kontroli nad zawartością.

Po więcej informacji na temat VPC zapraszamy na Techopedia