Wirtualizacje a bezpieczeństwo danych

Firmy, mimo powszechnego już wykorzystywania wirtualizacji, nie przywiązują wagi do kwestii związanych z bezpieczeństwem danych. Eksperci wskazują, że tylko 37% badanych przedsiębiorstw, korzystających z wirtualnych maszyn, wykonuje ich kopie zapasowe co najmniej raz dziennie. Natomiast aż 33% przyznało, że ich maszyny fizyczne są backupowane częściej niż wirtualne.

Decydując się na przeniesienie infrastruktury informatycznej w środowisko wirtualne, przedsiębiorcy muszą być świadomi zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych. Ponadto powinni dysponować narzędziami pozwalającymi na zminimalizowanie skutków poważnej awarii, w wyniku której może dojść do utraty danych. Okazuje się, iż poziom adopcji rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa wirtualizacji (np. przechowywanie danych w „chmurze”) jest stosunkowo niski. Można pokusić się o wniosek, że przyczyną tego stanu jest najczęściej relatywna niedojrzałość stosunku przedsiębiorstwa do wirtualizacji jako swoistej kompozycji. Firmy korzystające z jej usług powinny mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo samych danych.

Więcej na ten temat można przeczytać na: www.irtual-it.pl, komputerwfirmie.gazeta.pl