Więcej obowiązków dla pracowników działów prawnych

 Więcej obowiązków dla pracowników działów prawnych
Kancelaria PwC Legal i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) przygotowało raport „Prawnicy Przedsiębiorstw: dziś i jutro”. Zapytała w nim prezesów firm i dyrektorów działów prawnych o zakres obowiązków członków działów prawnych. 81% respondentów stwierdziło, ze zakres ten w ostatnich 3 latach uległ zdecydowanemu wzmocnieniu.

Więcej obowiązków mają pracownicy zatrudnieni w firmach międzynarodowych oraz ci, którzy pracują w organizacjach średniej wielkości. Wyniki badania potwierdziły, że dyrektorzy w swojej pracy znacznie większą uwagę przypisują kwestiom działalności prawniczej, a nie menedżerskiej. To przede wszystkim specjaliści w dziedzinie prawa, a nie HR-u odgrywają zasadniczą rolę.. Nic więc dziwnego, że większość zadań osób na tym stanowisku to bezpośrednia pomoc prawna, a nie zarządzanie ludźmi. Zdaniem respondentów proporcje te będą się zmieniać.

Wyniki pokazują, że prawie 60% działów prawnych w firmach ma stały kontakt z kancelariami prawniczymi. 36% działów kontaktuje się z nimi w określonych przypadkach. Badani odpowiedzieli, że kancelaria swoimi usługami wspiera ich pod względem merytorycznym. Najczęstsze zlecenia to działania związane z postępowaniem sądowym (70%), fuzjami i przejęciami (45%), podatkami (40%) i prawem pracy (34%). To zmiana w stosunku do badania sprzed dwóch lat, gdzie drugim i trzecim najczęstszym zleceniem były odpowiednio działania w zakresie prawa handlowego i sprawy windykacyjne.77% badanych dyrektorów twierdzi, że potrzebuje w swoim dziale pracowników z określonymi specjalizacjami. Co czwarty prezes i co piaty dyrektor uznali, że poszczególne działy prawne będą przekazywać sprawy kancelariom. Środowisko to bardzo szybko się zmienia i specjalistyczna wiedza prawnicza jest ogromną wartością. Warto już teraz zdać sobie sprawę, w jakim stopniu w przyszłości możemy mieć do czynienia z automatyzacją pracy pracowników, a w jakim z modelem outsourcingu.Wzmocnienie pozycji dyrektora działu prawnego, zauważone przez autorów raportu, objawia się przede wszystkim na ich wysokiej pozycji w strukturach firmy. Dziś ponad połowa tych stanowisk podlega bezpośrednio prezesowi zarządu firmy. Dwa lata temu było to tylko 43%. Co więcej, nad wieloma dyrektorami czuwają także wyżsi zwierzchnicy. 25% z nich podlega dyrektorowi regionalnemu, a 18 – prezesowi spółki. Prawnik-ekspert stał się więc doradcą biznesowym dla zarządów i działów strategicznych.

Raport mówi także o wykorzystaniu nowych technologii w codziennej pracy. 75% badanych prawników uznało, że podnoszą one efektywność pracy, 49% wskazało na lepszą mobilność, 48% na możliwość pozyskania wiedzy za ich pośrednictwem, 29% dostrzegło szansę obniżenia kosztów prowadzonej działalności, a 12% - pomoc przy budowaniu nowoczesnego wizerunku. 77% ankietowanych stwierdziło też, że ich praca wymaga obecnie szerszych i bardziej różnorodnych kompetencji.Zestaw specjalistycznych umiejętności dyrektora działu prawnego zyskał więcej zwolenników wśród prezesów zarządów, niż wśród samych dyrektorów. Rośnie również siła kompetencji miękkich – z perspektywy prezesa ważne jest, by dyrektor oprócz wiedzy prawniczej posiadał umiejętności zarządcze.

Źródło

pulshr.pl