Weryfikacja pracownika – nowy trend wśród pracodawców

 Weryfikacja pracownika – nowy trend wśród pracodawców
Okres próbny, od którego nowozatrudniony zaczyna pracę w firmie, jest najczęściej spotykanym sposobem weryfikacji umiejętności przedstawionych w CV kandydata. Formalnie jest sprawdzeniem pracownika już po jego zatrudnieniu. Jednak coraz więcej pracodawców chce sprawdzać umiejętności (jak również przeszłość osobistą) pracowników jeszcze przed podpisaniem jakiegokolwiek zobowiązania.

Kandydaci swój życiorys często wzbogacają referencjami od poprzednich pracodawców. Niestety, takie poświadczenie to często za mało, by uznać pracownika za wiarygodnego. Dla pracodawców sektora finansowego i IT jest to szczególnie ważne – osoba zatrudniona na stanowisku administratora systemów i baz danych, programisty czy dyrektora ma dostęp do różnych aktywów firmy. Powinna zatem być sprawdzona w bazie Krajowego Rejestru Karnego (KRK) i Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (KRDN). To ważne, byśmy mieli pewność, że zatrudniona osoba faktycznie jest tą, za którą się podaje.

W Polsce tak dokładna weryfikacja wiąże się z poczuciem zniewagi ze strony pracowników. To trend dopiero raczkujący na naszym rynku – w USA czy Wielkiej Brytanii takie działania to stały element każdej rekrutacji. W Stanach Zjednoczonych weryfikacja przebiega na wielu polach - sprawdza się, czy kandydat faktycznie ukończyła daną szkołę, a także bada przeszłość kryminalną, historię kredytową, a nawet medyczną. Co więcej, pracodawca może zlecić przeprowadzenie testów na obecność narkotyków.

Wywiad środowiskowy na temat potencjalnego pracownika zależy w Polsce od sektora zatrudnienia. Najbardziej restrykcyjne w tej kwestii są działy finansowe i IT, gdzie oprócz sprawdzenia wpisów w KRK czy rejestrze Sądów Powszechnych, firma może zdecydować się na skontrolowanie przeszłości przez sprawdzenie kandydata w spisie ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe czy zweryfikować jego numer ubezpieczenia społecznego.

Eksperci podkreślają, że nie ma branży, w której liczyłyby się wyłącznie wiedza i umiejętności. Kluczowa jest również postawa, nastawienie i przeszłość.

Źródło

hrstandard.pl