Wersjonowanie plików - dobre rady

Istnieje kilka zasad, które są bardzo pomocne przy sensownym wersjonowaniu plików, bez względu na to, z jakiego systemu korzystamy (SVN, GIT, CVS).

Według www.testerzy.pl są to:
 1. Należy wersjonować wszystko, od kodu aplikacji, poprzez dokumentację techniczną, instrukcję użytkownika i administratora, dokumentację baz danych, do dokumentacji projektowej.
 2. Należy utrzymać wspólną konwencję struktury wszystkich repozytoriów, aby włączający się zespół nie musiał poznawać jej od nowa.
 3. Dobrze jest określić listę plików, których nie commitujemy, albo poprzez ustalenie zasad pracy z SVN i przekazania jej zespołom programistycznym albo przez comit hook, który zablokuje określone pliki.
 4. Commitować niewiele, ale często, każdy commit to jedno zgłoszenie bugtrackera a zatem jedna nowa funkcjonalność lub jedno zadanie.
 5. Trzeba zawsze umieścić komentarz do commit-a (można to wymusić pre commit hookiem).
 6. Zawsze należy commitować zakończoną funkcjonalność/ zmianę.
 7. Przy wprowadzeniu istotnych zmian, np. aktualizacji bazy danych do wglądu w dokumentację techniczną, należy mailowo poinformować osoby zainteresowane.
 8. Regularnie aktualizować kopię roboczą Head Revision, przed rozpoczęciem pracy i przed commitem.
 9. Należy tagować wydania stabilne oraz wszystkie rewizje przed poleceniem Merge i dodatkowo ustalić politykę tworzenia gałęzi.
 10. Tworzyć regularnie kopie zapasowe repozytorium (dump).
 11. Nie modyfikować plików bezpośrednio na serwerze, gdyż istnieje duże ryzyko uszkodzenia repozytorium.


Więcej na www.testerzy.pl